Čínská kniha I-Ching (Kniha Proměn) reprezentuje binární póly reality jako Yin a Yang a stala se inspirací pro filozofa a matematika Gottfrieda Wilhelma von Leibnize, když v pozdním 17. století hledal nový model aritmetiky. Binární soustava vstoupila do světa IT s prvním počítačem v letech 1937 - 1942, kdy pánové John Atanasoff a Clifford Berry představili svůj stroj zvaný Atanasoff-Berry Computer (ABC). Stalo se tak na Iowa State College (nyní Iowa State University).

Původně filozofické úvahy a matematika, dnes klíčové stavební kameny výpočetní techniky

Binární soustava (BIN) představuje základní číselnou soustavu používanou ve výpočetní technice. Tato soustava je založena na dvou hodnotách, jedničce a nule, které reprezentují zapnutý a vypnutý stav elektrického signálu v počítači. Každá jednotka informace, známá jako bit, může nabývat jedné ze dvou hodnot, což umožňuje reprezentaci všech dat v počítači. Binární soustava je tak klíčová pro fungování moderních počítačů, softwaru a internetu.

Předpokládejme, že máme binární číslo 1011 a chceme jej převést na decimální číslo, tedy do běžné desítkové soustavy, se kterou se setkáváme v běžném světě lidí. Každá cifra v binárním čísle reprezentuje mocninu čísla 2, v závislosti na jejím postavení. Výpočet je následující:

(1×23) + (0×22) + (1×21) + (1×20) = (1×8) + (0×4) + (1×2) + (1×1)

Takže binární číslo 1011 je ekvivalentní decimálnímu číslu 11.

Hexadecimální soustava (HEX) je často používána ve výpočetní technice jako zkrácená forma binární soustavy. Tato soustava je založena na šestnácti hodnotách, které se reprezentují číslicemi 0-9 a písmeny A-F, kde A odpovídá decimálnímu 10, B decimálnímu 11, a tak dále až po F, což odpovídá decimálnímu 15.

Předpokládejme, že máme hexadecimální hodnotu 1A3 a chceme ji převést na decimální číslo. Každá cifra v hexadecimálním čísle reprezentuje mocninu čísla 16, v závislosti na jejím postavení. Výpočet je následující:

(1×162) + (A×161) + (3×160) = (1×256) + (10×16) + (3×1) = 256 + 160 + 3

Takže hexadecimální číslo 1A3 je ekvivalentní decimálnímu číslu 419.

Decimální soustava (DEC) je běžná číselná soustava, kterou používáme každý den. Je založena na deseti hodnotách, které se reprezentují číslicemi 0-9. Tato soustava je pro nás přirozená a intuitivní, protože se používá ve všedním životě, od nakupování v obchodě po měření času.

Decimální soustava umožňuje snadnou interakci s digitální technologií pro běžné uživatele. Bez ní by bylo složité chápat a pracovat s čísly v počítači, což by mohlo omezit přístup k technologii a její využití v každodenním životě.

HEX, BIN, DEC jsou ve světě záchrany dat nezastupitelné termíny

Hexadecimální notace je běžně používána v moderním programování, zejména v oblastech, kde je třeba pracovat přímo s pamětí nebo s binárními daty, jako je vývoj software, vestavěných systémů, analýza souborových formátů nebo reverzní inženýrství. Decimální číselná soustava je nejsrozumitelnější lidem a Binární soustava naopak počítačům. Zkratky HEX, BIN a DEC jsou tak nedílnou součástí světa záchrany dat. Záchrana dat ze všech typů datových médií je náš hlavní obor a pokud se někdy dostanete do nepříjemné situace se ztrátou důležitých dat, neváhejte se na nás obrátit.