SSD neobsahují žádné pohyblivé části a mohou na uživatele působit dojmem nezničitelnosti. Ve srovnání pevnými disky (HDD) mají sice vyšší mechanickou odolnost, pád je pravděpodobně nezničí, SSD dosahují násobně vyšších přenosových rychlostí, avšak rozhodně se nejedná o nezničitelná datová média. Obvyklé selhání SSD se týká jeho paměťových čipů, řadiče nebo firmware, kdy data jsou nedostupná následkem degradace některé ze zmíněných komponent nebo selháním firmware. Tento SSD však měl elektroniku vážně poškozenou zkratem a nejednalo se tak o zcela běžný problém. Ale i se záchranou dat z SSD tohoto typu si umíme poradit a data obnovit, pokud nejsou zničeny kritické komponenty.

Prvním krokem v procesu obnovy dat z takto poškozeného SSD bylo určení optimálního postupu. Paměťové čipy obsahují uživatelská data i servisní data disku. Způsob ukládání a mazání dat napříč paměťovými čipy, korekce chyb, komunikaci s počítačem a další zajišťuje řadič SSD. Paměťové čipy jsou tedy vůči sobě sestaveny v daném pořadí a jejich pozice se nesmí změnit. Žádný z paměťových čipů také nesmí být poškozen, stejně jako řadič disku. Aby SSD fungoval svižněji, disponuje ve většině případů vlastní operační pamětí RAM. Tyto komponenty je nutné sestavit na novou základní desku (PCB), a k tomu je zapotřebí profesionální vybavení, trocha chemie a letitými zkušenostmi nabitý technik. Chyba v tomto procesu může znamenat neobnovitelnost uživatelských dat.

Postup byl určen správně a sestavení SSD na novou základní desku proběhlo úspěšně. Bylo možné přistoupit k vytvoření binární kopie média a obnově uživatelských dat. Úspěšnost v tomto případě byla téměř 100%, ale ne vždy záchrana dat z SSD musí dopadnout dobře. Kritické komponenty SSD mohou být nevratně poškozeny a pak již není možné uživatelská data obnovit. Proto je důležité nezanedbávat prevenci. Pravidelné zálohování dat vám může ušetřit mnoho starostí!

Vysvětlení pojmů

Řadič SSD (Solid-State Drive Controller)

Srdcem každého SSD je jeho řadič, který lze přirovnat k dirigentovi orchestru. Řadič SSD koordinuje všechny operace ukládání a čtení dat, řídí komunikaci mezi SSD a počítačem a zajišťuje efektivní využívání paměťových čipů. Jeho pokročilé funkce, jako je wear leveling, error-correcting code (ECC) a TRIM, jsou klíčové pro dlouhodobou spolehlivost a výkon SSD. V kontextu obnovy dat je řadič zásadní, protože určuje, jak jsou data na čipech uložena a organizována.

Paměťové Čipy (NAND Flash Memory Chips)

Jádrem každého SSD jsou NAND flash paměťové čipy, kde jsou uchovávána uživatelská i servisní data. Tyto čipy používají sofistikované polovodičové technologie, aby umožnily ukládání velkého množství dat na malém prostoru. Přechod od tradičních planárních NAND čipů k moderním 3D NAND čipům znamenal revoluci v kapacitě a výkonu SSD. Proces obnovy dat zahrnuje přesné porozumění tomu, jak jsou data na těchto čipech rozložena a jak s nimi řadič SSD pracuje.

Technologie Výroby Paměťových Čipů

Technologický pokrok ve výrobě NAND flash pamětí hraje důležitou roli ve vývoji SSD. Výrobci neustále hledají cesty, jak zvýšit hustotu zápisu dat, zatímco zmenšují fyzickou velikost čipů. Od původních SLC (Single-Level Cell), přes MLC (Multi-Level Cell) po dnes běžně využívané TLC (Triple-Level Cell) a QLC (Quad-Level Cell) ve spojitosti s využitím 3D NAND technologie, kde jsou datové buňky uspořádány ve vertikálních vrstvách, přineslo výrazné zvýšení kapacity bez nutnosti dalšího zmenšování jednotlivých buněk. Hovoříme o 1 - 4 bitech, které se vejdou do jedné paměťové buňky a o přechodu z původní planární (ploché) technologie vrstvení paměťových buněk po dnes zcela běžnou 3D technologii, umožňující vrstvení vertikálně. Tyto inovace mají dopad i na životnost SSD a potažmo i možnosti obnovy dat z poškozených SSD.

RAM (Cache Memory)

Mnohá SSD zařízení jsou vybavena integrovanou RAM, která slouží jako cache pro dočasné ukládání dat. Tato cache pomáhá optimalizovat procesy čtení a zápisu tím, že ukládá často používaná data a snižuje tak opotřebení NAND čipů. Zatímco NAND čipy uchovávají uživatelská data dlouhodobě, RAM slouží pro krátkodobé operace a nemá trvalý dopad na uchování dat.