fbpx

Why choose us?

 • Free diagnostics
 • Free consultation
 • Free collection of order
 • High success rate
 • Express data recovery possible
 • No success, no payment
 • Competitive prices
 • Discounts for students, seniors and disabled people
 • Discounts for business partners

Z praxe

Pravidla zpracování osobních údajů - GDPR

Pravidla zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů

 

Platné znění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, kterými se tato pravidla řídí:  http://www.privacy-regulation.eu/cs/index.htmInformace o zpracování osobních údajů získaných od subjektu údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce: František Fridrich, Microshop s.r.o., Pod Marjánkou 4, 16900 Praha 6, gdpr@exalab.cz, +420 608 177 773.

 

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování: Osobní údaje zpracováváme výhradně pro využití v rámci našeho podnikatelského záměru, kterým je zejména obnova dat z datových nosičů a servis výpočetní techniky. Přidruženou součástí obchodního záměru je provozování webových stránek, které obsahují také sekci pro registrované obchodní partnery a registrované uživatele.

 

Kategorie osobních údajů:

  1. jméno a příjmení
  2. název společnosti (pokud to povaha obchodního vztahu vyžaduje) 
  3. e-mail
  4. adresa (pokud to povaha obchodního vztahu nebo registrace vyžaduje, případně subjekt poskytne dobrovolně)
  5. telefon (pokud to povaha obchodního vztahu nebo registrace vyžaduje, případně subjekt poskytne dobrovolně)
  6. základní profil na sociálních sítích (pokud subjekt informace dobrovolně předá)
  7. IP adresa (uchovávána pouze na úrovni serveru a standardně není nijak spojována s konkrétním subjektem údajů)

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: Osobní údaje nejsou předávány dalším příjemcům.

 

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci: Osobní údaje nejsou předávány dalším příjemcům.

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu registrace subjektu údajů na webových stránkách provozovatele. U smluvních vztahů uchováváme údaje dále po dobu jednoho roku od ukončení smluvního vztahu.

 

Práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů má právo zejména: 

  1. mít přístup ke svým Osobním údajům,
  2. požadovat jejich opravu,
  3. na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
  4. na omezení zpracování osobních údajů v případech určených nařízením EU o ochraně osobních údajů,
  5. na přenositelnost údajů v případech stanovených nařízením EU o ochraně osobních údajů,
  6. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (*1),
  7. podat proti Správci údajů stížnost dle nařízení EU o ochraně osobních údajů

 

(*1) Právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním: Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

 

Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů: Osobní údaje zpracováváme pouze v nutném rozsahu a jejich předání je vyjádření svobodné vůle subjektu údajů. U smluvních vztahů jsou osobní údaje nutné pro vznik samotného smluvního vztahu. Při zpracování osobních údajů nedochází  k automatizovanému rozhodování či profilování. 

 

Zabezpečení osobních údajů subjektu údajů: Přístup k osobním údajům je šifrován dle současných standardů. Zálohy databází jsou rovněž šifrovány dle současných standardů. Jsou prováděny pravidelné aktualizace software systémů, na kterých jsou osobní údaje uchovávány, aby se předešlo možným bezpečnostním rizikům. 

 

Narušení zabezpečení osobních údajů: V případě narušení zabezpečení osobních údajů (např. hackerského útoku), bude neprodleně po zjištění narušení informován příslušný úřad dle platného nařízení EU o ochraně osobních údajů.