fbpx

WEAR LEVELING

Term Main definition
WEAR LEVELING

Flash čipy typu NAND (současná SSD, mobilní telefony…) mají omezený počet cyklů zápisu a mazání dat. Pokud by z pohledu zápisu a mazání paměťový čip fungoval stejně jako běžný pevný disk, jeho životnost by nebyla příliš dlouhá. Docházelo by k nadměrnému opotřebení některých frekventovaných paměťových bloků a naopak jiné by zůstaly nevyužité. Část paměti by tak degradovala rychle a pokud by dosáhla konce své životnosti, došlo by k degradaci celého paměťového média. Tento neduh řeší funkce Wear Leveling.

Wear Leveling je obsluhována řadičem a firmware paměťového média. Řadič je součást paměťového média integrovaná v samotném paměťovém čipu nebo je součástí elektroniky média. Wear Leveling se stará o rovnoměrnou distribuci cyklů zápisu napříč dostupnými paměťovými bloky a tím prodlužuje životnost paměťového čipu, datového média a tak mnohdy celého zařízení.

Why choose us?

  • Free diagnostics
  • Free consultation
  • Free collection of order
  • High success rate
  • Express data recovery possible
  • No success, no payment
  • Competitive prices
  • Discounts for students, seniors and disabled people
  • Discounts for business partners

Z praxe