Před masivnějším nástupem SSD se zejména v noteboocích používaly hybridní disky SSHD, které využily vlastnosti léty prověřených HDD, jimž na pomoc s urychlením práce byla přidána (z dnešního pohledu) malá SSD část. Pevný disk v tomto případě disponoval kapacitou 500GB a SSD 8GB. Paměť tohoto SSD tvoří jeden paměťový čip (NAND) umístěný na elektronice disku (PCB). Selhání PCB, respektive problém NAND pamětí je častou příčinou nefunkčnosti těchto disků. Další častý problém je selhání čtecích hlav a/nebo povrchu datových ploten. Oba zmíněné problémy mají své specifické symptomy. V horším případě dojde ke kombinaci vad.

Tento článek vznikl při záchraně dat z disku ST1000LM014. Konkrétní příklad, kdy selhání PCB je doplněno vadou čtecích hlav a klient navíc na obnovu dat spěchal. Provedli jsme vizuální kontrolu stavu čtecích hlav a datových ploten, kdy na první pohled nic jejich selhání nenasvědčovalo. Dalším krokem tak byly práce s PCB. U SSHD Seagate je nutné přeprogramovat ROM na jinou funkční elektroniku, udělat v ní určité úpravy, následně vyresetovat a reinicializovat NAND paměť nové elektroniky a nahrát zpět původní (neupravenou) ROM. ROM je zkratka pro Read Only Memory a jedná se o čip obsahující unikátní servisní data daného disku. Tento disk ovšem po úpravě elektroniky vykazoval i selhání čtecích hlav, které vizuálně poškozené nebyly a tak došlo i k jejich výměně.

Hotline
DATA RECOVERY
+420 608 177 773

Tato zakázka byla ve finále realizována úspěšně. V cestě k datům stálo ještě několik překážek, které byly postupně vyřešeny a klientovi jsme předali téměř všechna cílová data bezchybně obnovená. Určitá chybovost je u těchto případů očekávána a v tomto případě byla zanedbatelná.

Ne každý případ má hladký průběh. Záchrana dat z pevných disků může vyžadovat i dlouhou realizaci a přes vysokou procentuální úspěšnost se někdy může dostavit neúspěch. Svá cenná data pečlivě zálohujte! Můžete si tak ušetřit spoustu času a vyhnout se stresovým situacím spojeným se ztrátou dat. Pokud jste se ale již do nepříjemné situace dostali, neváhejte nás kontaktovat. Problém probereme a zajistíme vám bezplatnou diagnostiku i svoz datového média.

Modely SSHD Seagate, se kterými se při záchraně dat setkáváme: ST320UM001, ST500LM000, ST500LM021, ST1000LM014, ST1000LX015, ST1000DX001, ST2000LX001