Pod pojmem “neinicializovatelný disk” si můžeme představit zejména pevný disk (HDD), SSD nebo flash disk. Největší újmu může neodborný zásah způsobit mechanickému pevnému disku, který díky svým pohyblivým částem představuje skutečně náročné teritorium pro amatérský zásah. Pohyblivé součásti v HDD mohou být velmi citlivé na jakoukoliv manipulaci v nevhodném prostředí, což může vést k vážnému poškození zejména datových ploten a čtecích hlav, a tím i uživatelských dat. Naopak, SSD a flash disky neobsahují žádné pohyblivé části, ale jejich složitá elektronika vyžaduje odborné znalosti.

Více informací, postupy a ceník obnovy dat z HDD, SSD, flash disků a dalších médií naleznete zde.

Oprava HDD / oprava harddisku? Co můžete zkusit sami

Co si pod tím pojmem vlastně kutil představí ve chvíli, kdy drží v rukou šroubovák a kleště? Na touto otázkou jsme se zamýšleli již mnohokrát, když se k nám na obnovu dat dostal disk, který již někdo neodborně otevíral. Pokud se někdo rozhodne pokusit se o opravu pevného disku svépomocí, je důležité nepouštět se do experimentů a pokud si nevíte rady, můžete nás kontaktovat s žádostí o konzultaci. Uvnitř disku návod na záchranu dat nenajdete.

Disk po pádu nebo nárazu nezapojujte, nezkoušejte zda náhodou nepřežil. Protože se tak ale již patrně stalo, jinak byste nehledali informaci, jak data zachránit z neinicializovatelného disku, vězte, že tyto pokusy mohu disk dále poškozovat. Kontaktujte nás s žádostí o bezplatnou diagnostiku. Více informací naleznete zde.

Pokud disk cvaká, chrčí nebo vydává podobné zvuky, dalším krokem by měla být odborná diagnostika. S diskem v takovém stavu uživatel, ani IT servis nic neudělá, uvnitř disku není zázračné tlačítko, které jej přepne do funkčního stavu.

Má-li disk na první poslech normální projevy, zkuste jej připojit k jinému počítači nebo k jinému USB portu. Nejedná se o disk používaný např na zařízení Apple a WIndows jej nevidí - nebo naopak? Pokud ano, pak pokračujte zde.

Někdy se pevný disk chová zdánlivě normálně, ale počítač o něm neví, nedokáže jej inicializovat, popřípadě s chybnými údaji. Pak se může jednat o chybu souborového systému, chyby servisních dat disku, počínající selhání povrchu datových ploten nebo čtecích hlav, někdy chybu elektroniky (PCB). Detailní informace o symptomech a postupech naleznete zde.

Neinicializovatelný SSD nebo flash disk

Na rozdíl od mechanických pevných disků, SSD a flash disky neobsahují pohyblivé části, které by mohly být snadno poškozeny nesprávnou manipulací. Přesto je i těmto médiím třeba věnovat náležitou péči. V případě, že SSD nebo flash disk nereaguje, často je příčinou selhání paměťových čipů nebo řadiče paměťového média. Zejména v případě selhání řadiče pak bez patřičného vybavení a zkušeností data z poškozeného SSD nebo flash disku obnovit nelze.

Pokud vás trápí problémy s nedostupnými daty z SSD - pokračujte zde, pro více informací o záchraně dat z flash disku využijte tento odkaz.

Obnova dat je často složitý a technicky náročný proces. Pokud je disk neinicializovatelný a zařízení o něm neví, využijte naši bezplatnou diagnostiku nebo požádejte o konzultaci. Nesprávná manipulace s poškozeným datovým médiem může vést k rozsáhlejším problémům a ztrátě dat.