SSHD jsou odpovědí výrobců Seagate, Western Digital a Toshiba na poptávku po discích s velkou kapacitou a rychlou přístupovou dobou. V době, kdy SSD byly velice drahé a s malou kapacitou, to mohla být zajímavá alternativa. Často se s nimi setkáme v noteboocích, kdy uživatel ani neví, jaký disk mu v jeho přenosném počítači brumlá.

Častou příčinou problémů SSHD je právě jeho NAND paměť, která trpí stejnými neduhy, s jakými se setkáváme u SSD. Tato paměť má de facto již z výroby předurčenou životnost. Je to dáno technologickými a fyzikálními limity tohoto typu úložiště, které by mělo zvládnou určité množství cyklů zápisu a čtení a pak se očekává jeho postupná degradace. Samozřejmě by jeho životní cyklus měl být poměrně dlouhý, aby disk mohl uživateli sloužit dlouhá léta. Ne vždy tomu tak je a právě NAND paměť bývá slabou stránkou SSDH disků. I zde platí, že zálohování je nejlepší prevence ztráty dat.

Hotline
ZÁCHRANA DAT
+420 608 177 773

Když selže NAND paměť u SSHD

NAND paměť je umístěna na elektronice disku a slouží k rychlejšímu startu operačního systému, obsahuje často využívaná servisní data disku apod. Přesný způsob využití se liší podle výrobce a modelu. Pokud dojde k selhání této části disku, uživatel tím ztratí přístup ke svým datům, leč disk se může (ale nemusí) na první pohled v operačním systému jevit normálně.

Další problémy SSHD

Hlavní datové úložiště SSHD je standardní mechanický pevný disk. I neduhy má tedy stejné a častými problémy jsou vadné čtecí hlavy, poškozené datové plotny či defektní motor disku. S tím pak souvisí problémy v servisní oblasti disku a například u disků Seagate časté problémy s translatorem - důležitým adaptivním modulem, bez kterého se k datům nedá přistupovat. Je to samozřejmě jen jeden z mnoha příkladů. Selhání čtecích hlav a/nebo datových ploten je u mechanických pevných disků patrně nejčastější závažná příčina ztráty dat, ne vždy však je způsobena pádem nebo nárazem disku, jak se často zákazníci domnívají. K selhání tohoto typu dochází i bez vnějšího zásahu.

Co (ne)dělat, když jsou data nedostupná

Ztráta dat je nepříjemná a uživatel se téměř vždy pokusí disk připojit znovu a na více počítačích. Pokud se disk navenek projevuje normálně, tak se tímto postupem zpravidla nic nezkazí. Když už se však z disku linou neobvyklé zvuky jako cvakání a chrčení, uživatel by měl zpozornět a přinejmenším kontaktovat specialisty na záchranu dat s žádostí o konzultaci. Dá se tak předejít závážnějšímu poškození nebo absolutní ztrátě dat.

Nikdy se disk doma nepokoušejte sami rozebrat a hledat, co se uvnitř pokazilo. V takovém stavu jsme již obdrželi řadu disků. Otisky prstů na datových plotnách, neodborně vyměněné čtecí hlavy, absolutně zdeformované čtecí hlavy jakýmsi pokusem o jejich oživení a tím i zničené datové plotny, někdy i části čehosi uvnitř disku. Často je pak již disk zničen, nikoliv však nutně původní vadou samotnou.

Požádejte o pomoc odborníky na záchranu dat, pokud víte nebo máte podezření, že váš disk selhal. Předejdete tak možným závažnějším problémů. A pokud se chcete ztrátě dat vyvarovat, zálohování dat je nejlepší prevence!