Dva SSD s podobným problémem - občas se v systému přihlásí, data ovšem běžným způsobem kopírovat nejde.Toliko sděleno zákazníkem. Dobrá zpráva je, že SSD, alespoň omezeně, s počítečem komunikují, neznamená to ale nutně, že problém bude bez větších potíží řešitelný. Tato média selhávají na více úrovních a možnosti záchrany dat z SSD jsou dané mj. kvalitou paměťových čipů, použitým řadičem a verzí firmware. I když SSD omezeně s počítačem komunikuje, servis s běžným vybavením nemusí uspět. Záchrana dat z SSD leckdy vyžaduje specializovaný hardware, software a hlavně znalosti v oboru.

Hotline
ZÁCHRANA DAT
+420 608 177 773

SSD na obnovu dat 1: Crucial MX200, 500GB
SSD na obnovu dat 2: Adata XPG SX910, 512GB
Rozhraní: SATA
Řadič SSD 1: ...
Řadič SSD 2: ...
Problém: Samovolné selhání, data částečně nebo zcela nedostupná

Trochu detailněji

Paměťové čipy SSD mají již z výroby předurčenou životnost, která se většinou udává v jednotkách TBW (Terabytes Written), tedy očekávaným počtem zapsaných terabajtů, které SSD zvládne během své životnosti. Hodnota je ovlivněna metodou výroby paměťového čipu, počtem vrstev (možných binárních hodnot) jedné paměťově buňky, kvalitou čipu, ale také způsobem nakládání s daty, o který se stará řadič SSD bok po boku s firmware SSD a operačním systémem. Zákazník často hledí při výběru SSD spíše na cenu, než na kvalitu, a nevědomky je tak o krok blíž k potřebě vyhladat specialisty na obnovu dat z SSD, která se může stát nutností ve chvíli, kdy SSD vypoví službu, respektive paměťové čipy začnou selhávat.

Řadič SSD má v sobě uložený firmware a pospolu se pak starají o správný tok uživatelských dat. SSD má 2 a více paměťových čipů, které vůči sobě fungují obdobně, jako RAID. Řadič a firmware se pak mají za úkol starat o rozložení dat při zápisu, realokaci vadných paměťových buněk, TRIM při mazání a spoustu dalších funkcí. Při selhání pak mohou zmizet například informace z translatoru, který počítači říká, kde jsou které soubory uložené. Data na paměťových čipech se pak stanou nesmyslnou smětí jedniček a nul.

Záchrana dat z SSD Crucial MX200

Předmětem záchrany dat byl nakonec pouze SSD Crucial. Vadné paměťové bloky (vadné sektory) se zdály být značnou komplikací. Komunikace s diskem byla pomalá, chybovost velká a to by logicky ovlivnilo i výstup, kdy obnovená data by pro klienta nemusela být použitelná.

Řešení jsme ale našli. Nejprve bylo nutné SSD spustit v technologickém režimu a trochu mu domluvit na této úrovni. Samotné čtení obsahu disku pak probíhalo též alternativním způsobem a byť nepříliš rychle, tak s malou chybovostí. Jelikož paměťové buňky jsou za některých okolností ovlivnitelné fyzikálním prostředím, ve kterém se paměťový čip aktuálně nachází, tak i zde jsou postupy, jak vadné sektory, respektive paměťové buňky “oživit” a dočíst či zkorigovat.

I po všech provedených úkonech stále menší chybovost zůstávala, ovšem většina dat včetně informací o souborovém systému již byla na světě. Dalším krokem bylo vytvoření mapy cílového adresáře, submapy chybových částí a následné pokusy o cílené dočtení a korekce těchto dat.

Výsledek: Obnova dat úspěšná z cca. 99% a spokojený klient :-)