Disky se šindelovým (SMR) zápisem nalezneme v mnoha dnešních externích discích, ale používají se například i do síťových úložišť NAS atp. Firmy Western Digital, Seagate a Toshiba dříve prodávaly pevné disky se SMR, u kterých SMR zapomněly ve specifikacích zmínit. Zákazník tak mohl takový disk koupit nevědomky. Dnes by již informace o technologii zápisu měla být v datasheetu disku uvedena, ale zejména u 2,5” externích disků zákazník tento parametr nezkoumá. Pro běžného spotřebitele bude SMR zcela cizí pojem.

Hotline
ZÁCHRANA DAT
+420 608 177 773

Řešili jsme obnovu dat pro klienta, který použil pevný disk Hitachi (HGST - Hitachi Global Storage Technologies) HTS541010B7E610 v externím USB boxu. Disk měl být používaný na zálohování dat. Tento termín klienti zmiňují často a přesto je potřeba řešit záchranu dat. Podstata zálohování dat spočívá v záloze dat z místa A na místo B. Pokud data pouze přesouváme, pak se nejedná o zálohování.

Externí disk klientovi upadl a záloha dat fakticky neexistrovala. V takovém případě je vhodné disk již znovu nepřipojovat. Klient ovšem nejenže disk znovu připojil, ale po zjištění, že data nejsou dostupná a disk vydává neobvyklé zvuky, se jej pokusil opravit. Tyto neodborné zásahy bývají pro pevné disky často fatální a důrazně doporučujeme se jich vyvarovat. Namísto toho můžete využít naši bezplatnou diagnostiku.

Pevný disk vykazoval poškození způsobená pádem, následným zapínáním a též neodbornou manipulací. Komplikovaný pokus o obnovu dat sestával z vyčištění zasažené datové plotny, výměny čtecích hlav a dalších komponent disku, modifikaci servisních dat elektroniky disku (PCB) a následných modifikací také v servisní oblasti pevného disku. Díly jsme použili z pevného disku WD, model WD10SMZW, který je s HTS541010B7E610 kompatibilní. Disky HTS541010B7E610 jsou fakticky vyráběny společností Western Digital, pod kterou Hitachi patří.

Pevné disky se šindelovým zápisem (SMR) využívají rozdílnou šířku stopy pro zápis a čtení, což umožňuje, aby se stopy překrývaly. Tím se dá na stejnou plochu zapsat větší množství dat. Technologie má na druhou stranu také svá úskalí a limity. Už samotný překlad fyzických adres (PBA) na adresy logické (LBA) vyžaduje namísto jednoho translatoru (servisní modul určující umístění dat na disku) translatory dva. Druhý translator, tzv. 2nd level translator, je v případě mechanických vad často poškozený. Tím je ztracena původní struktura dat na disku. A byl to i tento případ. Celkový průběh obnovy byl velice komplikovaný.

Hotline
NON-STOP HOTLINE
+420 608 177 773

Štěstí v neštěstí byl fakt, že klient požadoval pouze několik málo souborů. Tato data jsme po komplikovaném průběhu záchrany dat byli schopni obnovit. Závěr celé realizace byl tak úspěchem. Vždy je ale lepší problémům předcházet pravidelným zálohováním!

Některé další modely pevných disků, ze kterých jsme již záchranu dat úspěšně realizovali: WD10EARS, WD10EFRX, WD10JMVW, WD10TMVV, WD15SMZW, WD2000JS, WD20EFRX, WD20EZRX, WD20NMVW, WD20SPZX, WD3001FFSX, WD30EFRX, WD3200AAKS, WD4001FFSX, WD40EFRX, WD5000AAVS, WD5000LMVW, WD6003FRYZ, WD80EFAX,
a mnoho dalších…