První SSD byly uvedeny na trh v 90. letech 20. století, ale jejich rozšíření mezi běžné uživatele začalo až v prvním desetiletí 21. století. Díky pokroku v technologii NAND flash paměti a zlepšení výrobních procesů se SSD stalo atraktivní alternativou k tradičním pevným diskům (HDD) v řadě aplikací, zejména pro notebooky a domácí počítače.

SSD ukládá data do NAND flash paměťových čipů, jejichž základní jednotkoou jsou paměťové buňky (cells). Paměťové buňky však nejsou využívány jednotlivě. Jsou seskupeny do stránek (page, pages). Stránka je nejmenší jednotka, do které/ze které jsou zapisována a čtena data. Kvůli technologii mazání dat však nelze mazat/resetovat jednotlivé stránky. Mazání dat lze provádět na úrovni bloků (block, blocks), jenž jsou tvořeny určitým množstvím stránek. Bloky dále tvoří roviny (planes) a roviny jsou uspořádány na plátech (dies). To je zjednodušeně vyjádřená struktura NAND čipu.

Hotline
ZÁCHRANA DAT
+420 608 177 773

Pokročilé funkce SSD, jako je Remapping, Overprovisioning, Wear Leveling, Garbage Collection, Trimming, ECC, Bad Block Management, S.M.A.R.T. a DevSleep optimalizují výkon a životnost zařízení.

Remapping: Pokud dojde k chybě při zápisu nebo čtení, SSD automaticky přesune data na jiný blok a označí vadný blok jako nespolehlivý.

Overprovisioning: SSD obsahuje více NAND flash paměti, než je uvedeno v jeho kapacitě. Tento nadbytek paměti je používán pro optimalizaci výkonu a prodloužení životnosti zařízení.

Wear Leveling: Tato funkce rozloží zápis a mazání dat rovnoměrně po celém disku, čímž se sníží opotřebení jednotlivých bloků a prodlouží životnost SSD.

Garbage Collection: Tento proces je zodpovědný za uvolňování bloků, které již neobsahují platná data. Garbage collection probíhá na pozadí a zajišťuje, že SSD má dostatek volných bloků pro nový zápis dat.

Trimming: Tato funkce informuje SSD, které bloky obsahují smazaná data a mohou být smazány. To zlepšuje výkon a životnost SSD.

Error Correction Code (ECC): ECC je metoda pro detekci a opravu chyb, které se mohou vyskytnout během zápisu, čtení nebo ukládání dat. ECC pomáhá udržovat celkovou integritu a spolehlivost dat na SSD.

Bad Block Management: Během životnosti SSD se mohou objevit vadné bloky. Bad block management identifikuje tyto bloky a přesouvá platná data do jiných bloků, zatímco vadné bloky jsou označeny a vyřazeny z použití.

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology): Tato technologie umožňuje monitorovat a analyzovat stav SSD, což pomáhá předvídat potenciální problémy a selhání. S.M.A.R.T. poskytuje uživateli informace o zdraví a životnosti disku.

Cache: Některá SSD používají vyrovnávací paměť (cache) pro zrychlení zápisu a čtení dat. Cache může být implementována pomocí rychlejších paměťových typů, jako je například DRAM.

DevSleep: Tento režim umožňuje SSD vstoupit do stavu nízké spotřeby energie, když není aktivně používán, což prodlužuje životnost baterie notebooku.

Moderní SSD již opustili SATA rozhraní a komunikují pomocí NVMe, respektive AHCI protokolu, které umožňují násobně vyšší rychlost ve srovnání se starším SATA.

SSD a záchrana dat

Záchrana dat z SSD může být složitá a mnohdy nerealizovatelná bez specializovaného hardware a software. Záchrana dat z SSD je věnována tato samostatná část našich webových stránek, kde najdete všechny potřebné informace. Pokud na Obnovu dat z SSD spěcháte, neváhejte nás kontaktovat.