Poradíme vám, kdy raději poslat datové médium odborníkům a kdy se případně můžete o záchranu dat pokusit sami. Důrazně však lze doporučit: pokud jsou data zcela nedostupná, datové médium je mechanicky poškozené nebo vydává nestandardní zvuky, pak se o záchranu dat sami nepokoušejte a vyhledejte pomoc odborníků na záchranu dat!

Čas od času se nám dostane do rukou datové médium, kde již s obnovou dat nemůžeme pomoci, protože se o obnovu dat někdo pokoušel neodbornou metodou. Nejčastěji to bývají klasické pevné disky. Někdo se již pokoušel diagnostikovat vadu disku a patrně se domníval, že když disk otevře, vada bude na první pohled zřejmá, někde s něčím pohne a disk poběží bez problémů dál. Místo obnovených dat však většinou pošle data i disk na věky do křemíkového nebe.

Hotline
ZÁCHRANA DAT
+420 608 177 773

Jak tedy postupovat a čemu se vyvarovat, pokud jsou data z vašeho pevného disku, SSD, diskového pole RAID, paměťové karty, flash disku, mobilního telefonu či jiného média nedostupná? V první řadě je potřeba určit, zda se jedná o vadu datového média nebo o softwarovou vadu, kdy jste například data sami omylem smazali.

Kdy se o zázchranu či obnovu dat svépomocí raději nepokoušet

Sami se o záchranu nepokoušejte, pokud například:

  • Počítač nenabíhá, zobrazuje při startu pouze chybovou zprávu nebo se při startu opakovaně samovolně restartuje.
  • Externí pevný disk vám upadl nebo utrpěl silnější náraz a po připojení jsou data nedostupná a disk případně vydává neobvyklé zvuky.
  • Některá data jsou sice dostupná, avšak neobvykle pomalu, jiná jsou nedostupná zcela.
  • Server či NAS, respektive diskové pole RAID se přestalo hlásit, data jsou nedostupná.
  • Paměťová karta v mobilním telefonu, fotoaparátu, kameře… se nehlásí, data jsou nedostupná, případně zařízení chce paměťovou kartu formátovat.
  • Flash disk nebo paměťová karta je nalomená.

V těchto případech můžete samozáchranou datové médium, respektive data, ještě více poškodit, případně záchranu dat zcela znemožnit. Kontaktujte nás, problém můžeme společně prodiskutovat a rádi vám uděláme bezplatnou diagnostiku média.

Někdy se může stát, že se datové médium chová neobvykle, data jsou dostupná jen částečně nebo pomalu a nejste si zcela jisti, co se děje. Zda je problém s počítačem samotným nebo jinde. V takovém případě je vždy lepší nejprve problém konzultovat s odborníky. Lidé často jako první pokus o opravu spustí Check disk ve Windows, First Aid v Mac OS nebo jiný nástroj na ověření integrity datového média. Pokud však například pevný disk má v tuto chvíli jinou, než softwarovou vadu v OS, tak tímto postupem můžete následnou obnovu dat značně zkomplikovat.

Kdy se s dávkou obezřetnosti o záchranu dat můžete pokusit sami

Jiný případ je, pokud jste data omylem smazali, datové médium nedopatřením naformátovali nebo zkrátka počítač či jiné zařízení funguje normálně, postrádáte však některé soubory nebo složky.

V takovém případě se můžete o obnovu dat pokusit sami, i zde je však potřeba dodržet některá pravidla:

  • Nejdříve zkontrolujte koš v operačním systému. Po obyčejném smazání dat byste svá data mohli nalézt tam.
  • Pokud se ztráta dat týká systémového disku počítače, pak počítač vypněte a s diskem dále pracujte pomocí jiného počítače. Pokud byste disk dále používali jako systémový nebo byste na něj dále zapisovali jiná data, může u smazaných souborů dojít k přepsání místa, kde se soubory nacházely a data budou nenávratně ztracena.
  • Používejte na obnovu dat ověřené aplikace. Některé jsou i zdarma.
  • Pokud obnova dat softwarovou cestou selže, disk nebo zařízení se začnou chovat neobvykle, pak se vyhněte dalším pokusům touto cestou a požádejte o pomoc specialistu v oboru záchrany dat.

U moderních počítačů, respektive SSD disků a některých dalších zařízení využívajících jako datové úložiště NAND paměťová média (například mobilní telefony) však nemusí platit pravidlo, že smazaná data na datovém médiu zůstanou i nadále, dokud nejsou přepsána jinými daty. Například SSD se zapnutou funkcí TRIM kvůli zrychlení práce s daty a zvýšení efektivity samotného SSD, smazaná data opravdu nevratně smažou okamžitě, jakmile je uživatel smaže, respektive smaže a vysype koš.

Nejen v tomto případě, ale obecně pro jakákoliv důležitá data platí, že nejlepší prevencí ztráty dat je jejich pravidelné zálohování. Rádi vám poradíme i v tomto. Pokud potřebujete jakoukoliv radu v oblasti práce s daty, neváhejte se na nás obrátit.