S podobným typem vady se u pevných disků setkáváme často. Může se jednat o samovolné selhání, může se také jednat o následek běžného zacházení s diskem, v horším případě o následek pádu nebo prudšího nárazu. Zejména u starších pevných disků značky Western Digital se obvykle jedná o problém, který sice uživateli zcela znemožní přístup k datům, ale pokud záchrana dat z disku je svěřena profesionálům, tak úspěšnost bývá dobrá. Nejinak tomu bylo i u tohoto disku.

Starší modely pevných disků WD jsou na tento typ vady náchylné. Konkrétně tento disk s kapacitou 500GB má celkem 2 datové plotny a 4 čtecí hlavy. Čtecí hlavy jsou číslované 0,1,2,3 a zejména hlavy 0 a 1 jsou důležité, nicméně i čísla 2 a 3 jsou v těchto případech podstatná. Tento případ byl typický, příčinou kolapsu byla hlava 0. Důležitým prvním krokem je zhodnocení celkového stavu disku. Není dobré dělat experimenty diskem, který má čtecí hlavy mechanicky poškozené po pádu, avšak pokud se nejedná o mechanické poškození a vizuální kontrola je v pořádku, pak je možné zásahem do servisních dat disku jednu nebo více čtecích hlav vypnout, vytvořit binární kopii obsahu pomocí funkčních čtecích hlav, poté čtecí hlavy vyměnit a binární kopii dokončit. Tento postup nemusí být nutně vhodný pro jiné značky nebo moderní disky.

Datové médium: WD5000BEVT-22ZAT0
Kapacita: 500 GB
Problém: Selhání jedné čtecí hlavy, chyby povrchu datových ploten
Řešení: Výměna čtecích hlav, modifikace servisních dat
Výsledek: Data obnovena s úspěšností cca 99%

Výsledek této záchrany dat z externího disku byl velmi dobrý. Malá chybovost povrchu datových ploten způsobila asi 1% chybovost ve výstupu, uživatel byl však spokojený. Zde popsaná vada se nezdá být nikterak dramatická, avšak záchrana dat je bez profesionálního hardware, software a dlouholeté praxe prakticky nemožná. Pokud poškozený pevný disk obsahuje důležitá data, vyvarujte se experimentům ve vlastní režii a vždy nejprve kontaktujte specialisty na záchranu dat. Diagnostiku i konzultaci máte u nás možnost využít zdarma.