Flash disk zkrátka z ničeho nic přestane komunikovat, data jsou nedostupná. V lepším případě se může jednat o méně závažné selhání paměťového čipu disku, v horším případě pak o vážnou degradaci paměťového čipu. S chybovostí paměťového čipu může i nemusí souviset selhání řadiče nebo firmware flash disku. A právě jako “selhání řadiče” bývá často v diagnostice označované závažné selhání těchto médií. Ve skutečnosti ve většině případů nejde přímo o selhání samotné komponenty označované jako řadič, ale o komplexní selhání interních procesů disku, kdy jeho řadič ztratil schopnost řídit interní procesy disku a nedokáže navázat komunikaci se zařízením (např. s počítačem apod.)

Flash disk je miniaturní datové médium s velkou kapacitou. Pokud flash disk rozebereme, tak někdy nevidíme nic jiného, než monolitické tělo, které má v sobě vše integrované - jen tenká černá destička s konektorem. U jiných je možné na základní desce najít jednotlivé komponenty - řadič, paměťový čip nebo čipy, USB konektor a pár dalších nahraditelných součástek. Řadič po připojení disku musí médium inicializovat pomocí firmwaru. Firmware je pravděpodobně uložený ve vyhrazené části paměťového čipu, ale může být i součástí řadiče. Když se disk inicializuje, tak může komunikovat se zařízením, předává informace o své kapacitě, kde a jak jsou data umístěna, na pokyn operačního systému (respektive uživatele) může s daty různě nakládat. Největší slabinou flash disků je pak patrně kvalita paměťového čipu.

Více informací o principech fungování flash disku a možnostech obnovy dat naleznete zde.

Degradace na úrovni řadiče (firmware) byla příčinou nedostupnosti dat i v případě tohoto média značky Intenso. Největší překážkou při obnově dat může být velký rozsah chybovosti paměťového čipu nebo absence potřebné technologie pro daný řadič. Flash disků a jejich různých modifikací existuje nesčetně, značkové i noname, a pokud není vhodná technologie k dispozici, může to být problém. Zde ale kolega využil pokročilých technologií svých rozsáhlých zkušeností a záchrana dat proběhla poměrně úspěšně.

Médium: Flash disk Intenso
Kapacita: 1 GB
Problém: Selhání řadiče
Řešení: Extrakce dat přes jiný protokol, rekonstrukce dat
Výsledek: Zhruba 90% dat obnoveno

Určitá chybovost obnovená data postihla. Ta je způsobena již nekorigovatelnými chybami paměťového čipu. Výsledek záchrany dat z flash disku byl však dobrý a zakázka ukončena úspěšně. Jedná se o jeden z mnoha případů, který poukazuje na fakt, že bez důkladného zálohování nejsou data v bezpečí na žádném médiu.

Pokud i vás postihl podobný problém a potřebujete zachránit data z flash disku, neváhejte využít naši bezplatnou konzultaci a diagnostiku.