Pravděpodobná původní příčina problému byl pád, ale klient tuto informaci nedokázal jednoznačně potvrdit. K případu tak bylo lepší přistupovat stejně, jako by disk po pádu byl a během diagnostiky jej nemučit dalším zapínáním. Zapnout disk po pádu či větším nárazu zkusí patrně každý uživatel, kterému se nehoda s diskem přihodí. Je to ale ten nejméně vhodný postup, protože pokud během pádu došlo k vážnějšímu poškození čtecích hlav, tak následným zapnutím může dojít i k vážnějšímu poškození datových ploten. V některých případech i fatálnímu. Proro první krok profesionálně zpracované diagnostiky takto poškozeného pevného disku by měla být vizuální kontrola stavu čtecích a hlav a datových ploten.

V tomto případě nebylo poškození na první pohled zřejmé ani po otevření disku. Ale pohled druhý poukázal na zvláštní poškození ve formě utrženého slideru jedné čtecí hlavy, který byl přichycen v těsnění horního krytu disku. Jak přesně k tomuto poškození došlo lze jen hádat. Každopádně čtecí hlava aw bez této části dostane d přímého kontaktu s datovou plotnou a může ji tak těžce poškodit. U moderního disku by se tak velmi pravděpodobně stalo, ale tento disk s rokem výroby 2008 není žádné ořezávátko a trocha nevlídného zacházení ho nezničila. Alespoň ne zcela. Poškození datové plotny pod mikroskopem nevypadalo závažně, avšak na reálný výsledek bylo třeba ještě chvíli počkat.

Přistoupili jsme tedy k výměně čtecích hlav a některých dalších interních komponent disku. Poté je zapotřebí provést modifikace elektroniky (PCB) disku, disk zpřístupnit přes jiné rozhraní a pokusit se jej inicializovat. To vše se podařilo. Následný krok je záloha servisních dat disku. I tento úkon se s minimální chybovostí zdařil. Samotná záchrana dat z disku, respektive vytvoření binární kopie média nejprve vypadala trochu problematicky, ale přes nepříliš příznivou původní prognózu se z disku podařilo udělat kompletní binární kopii s chybovostí pouhých několik set sektorů, což v absolutním výsledku znamenalo pouhých cca 1,6% poškozených dat.

Výsledek tedy nad očekávání dobrý. Ne vždy ale obnova dat z externího disku po mechanickém poškození dopadne takto. Proto je třeba mít na paměti, že nejlepší prevence je pravidelné zálohování dat!

Pokud však data zálohovaná nemáte a problém se ztrátou dat se vám přihodil, neváhejte nás kontaktovat. Bližší informace k záchraně dat z pevných disků a ostatních datových médií naleznete zde.

Vysvětlení pojmů použitých v článku

Čtecí / zapisovací hlavy pevného disku (HDD)

Čtecí / zapisovací hlavy jsou klíčovou součástí pevných disků (HDD), jsou zodpovědné za čtení a zápis dat na magnetické datové plotny pevného disku. Tyto hlavy “plovou” nad povrchem rotujících datových ploten v extrémně malé vzdálenosti a umožňují přesné čtení a zápis dat. Když pevný disk pracuje, čtecí hlavy se pohybují radiálně po disku, což umožňuje přístup k datům uloženým v různých oblastech. Data jsou zapisována a čtena změnou magnetické orientace na disku, kterou čtecí hlava detekuje.

Magnetický slider čtecí hlavy HDD

Magnetický slider čtecí hlavy pevného disku (HDD) je klíčovou komponentou, která umožňuje přesné čtení a zápis dat na magnetické datové plotny HDD. Tato součást se nachází na konci raménka čtecí hlavy a je zodpovědná za interakci s povrchem datových ploten disku. Pevné disky mají vysokou hustotu datového záznamu a je od nich očekáván rychlý a bezchybný zápis i čtení dat. Design a konstrukce magnetického slideru jsou tak zásadní pro spolehlivost a výkon pevného disku (HDD).

Elektronika disku (PCB) - pevné disky (HDD)

Elektronika disku, označovaná také jako PCB (Printed Circuit Board), představuje zásadní komponentu pevných disků (HDD). Je zodpovědná za řízení jejich operací a komunikaci s počítačovým systémem. PCB obsahuje řadu klíčových součástek, včetně MCU (Microcontroller Unit, sloužící jako procesor), ROM (Read-Only Memory), RAM (paměť typu Random-Access Memory, používaná jako cache pro zrychlení operací disku), řadiče motoru disku, napájecích obvodů, a v některých případech také NAND flash paměťový čip, zejména u SSHD (Solid-State Hybrid Drives). PCB také zahrnuje rozhraní pro připojení disku k počítači.