Poloha a funkce: Slider je umístěn na konci tenkého kovového raménka, které se pohybuje radiálně přes povrch rotujících magnetických ploten pevného disku. Na tomto slideru jsou umístěny čtecí a zapisovací elementy.

Aerodynamický design: Slider je navržen s ohledem na aerodynamiku, což umožňuje vznášení se těsně nad povrchem disku díky vzduchovému polštáři vytvořenému rychlou rotací disku. Tato blízkost (v řádech nanometrů) je klíčová pro přesné čtení a zápis dat.

Magnetické čtení a zápis: Na slideru jsou umístěny malé indukční cívky nebo magnetorezistivní elementy, které detekují změny v magnetické orientaci na povrchu disku při čtení dat. Pro zápis dat slider využívá malé magnetické pole k změně orientace magnetických částic na disku, čímž reprezentuje binární data (0 a 1).

Materiály a Technologie: Výroba sliderů vyžaduje pokročilé materiály a technologie. Jsou často vyrobeny z tvrdých, odolných materiálů, jako je safír nebo speciální slitiny, a využívají nano-rozměrové technologie pro umístění čtecích/zapisovacích elementů.