Czech (Čeština)

Ceník záchrany dat z externích disků, SSD, flash disků a dalších médií

Cena záchrany dat z externích disků, HDD, SSD, flash disků, paměťových karet, mobilních telefonů, NAS a diskových polí RAID se odvíjí od mnoha parametrů. Využijte naši bezplatnou diagnostiku.

 
 

Ceník obnovy dat

Cena záchrany dat se odvíjí od mnoha faktorů. Ceník držíme na konkurenceschopné úrovni s možností zajímavých slev pro studenty, seniory, obchodní partnery…

Vyberte typ datového média:

Nevím přesně typ datového média, potřebuji pomoct

Můžete nám zatelefonovat nebo napsat. Problém probereme a najdeme nejvhodnější další postup.

 • Diagnostika a svoz: zdarma
 • Smazaná data: 1.500 - 4.500 Kč
 • Naformátovaný disk: 1.500 - 5.500 Kč
 • Poškozený souborový systém: 1.500 - 4.500 Kč
 • Selhání elektroniky: 4.000 - 15.000 Kč
 • Mechanické poškození: 8.000 - 15.000 Kč
 • Požár, povodeň, záplava: 3.000 - 15.000 Kč
 • Disková pole a jiná specifická úložiště: od 2.500 Kč

Objednat bezplatnou diagnostiku

Pevný disk, externí pevný disk (HDD)

 • Diagnostika a svoz: zdarma
 • Smazaná data: 1.500 - 4.500 Kč
 • Naformátovaný disk: 1.500 - 5.500 Kč
 • Vadný povrch datových ploten: 2.500 - 9.000 Kč
 • Selhání elektroniky:5.000 - 11.000 Kč
 • Mechanické poškození: 8.000 - 15.000 Kč
 • Požár, povodeň, záplava: 3.000 - 15.000 Kč
 • Selhání souborového systému: od 1.500 Kč
 • Jiné softwarové vady: od 1.500 Kč

Objednat bezplatnou diagnostiku
Více informací o záchraně dat z pevných disků

SSD interní, externí

 • Diagnostika a svoz: zdarma
 • Smazaná data: 1.500 - 4.500 Kč *
 • Naformátovaný disk: 1.500 - 5.500 Kč *
 • Vadné paměťové čipy: 2.500 - 9.000 Kč
 • Selhání elektroniky: 4.000 - 10.000 Kč
 • Chyba řadiče: 8.000 - 15.000
 • Mechanické poškození: 2.500 - 15.000 Kč
 • Selhání souborového systému: od 1.500 Kč
 • Jiné softwarové vady: od 1.500 Kč

* Současné SSD využívají funkci TRIM, která obnovu dat po smazání nebo naformátování média značně limituje. Více zde.

Objednat bezplatnou diagnostiku
Více informací o záchraně dat z SSD

Paměťová karta

 • Diagnostika a svoz: zdarma
 • Smazaná data: 1.500 - 3.500 Kč
 • Naformátovaná karta: 1.500 - 3.500 Kč
 • Vadné paměťové čipy: 1.500 - 6.000 Kč
 • Chyba řadiče: 8.000 - 15.000 Kč
 • Mechanické poškození: od 1.500 Kč - více informací
 • Selhání souborového systému: od 1.500 Kč
 • Jiné softwarové vady: od 1.500 Kč

Objednat bezplatnou diagnostiku
Více informací o záchraně dat z paměťové karty

USB flash disk

 • Diagnostika a svoz: zdarma
 • Smazaná data: 1.500 - 3.500 Kč
 • Naformátovaný disk: 1.500 - 3.500 Kč
 • Vadné paměťové čipy: 1.500 - 6.000 Kč
 • Chyba řadiče: 8.000 - 15.000 Kč
 • Mechanické poškození: od 1.500 Kč - více informací
 • Selhání souborového systému: od 1.500 Kč
 • Jiné softwarové vady: od 1.500 Kč

Objednat bezplatnou diagnostiku
Více informací o záchraně dat z flash disku

Mobilní telefon

 • Diagnostika a svoz: zdarma
 • Smazaná data: 1.500 - 4.500 Kč *
 • Naformátovaná paměťová karta (externí úložiště): 1.500 - 4.500 Kč
 • Uvedení do továrního nastavení: více informací
 • Chyba firmware: 2.500 - 8.500 Kč
 • Selhání elektroniky: 2.500 - 18.000 Kč
 • Mechanické poškození: 3.000 - 18.000 Kč

* Současné mobilní telefony využívají funkci TRIM, která obnovu dat po smazání značně limituje. Více zde.

Objednat bezplatnou diagnostiku
Více informací o záchraně dat z mobilních telefonů

RAID - diskové pole

 • Diagnostika a svoz: zdarma
 • Smazaná data: od 2.500 Kč
 • Selhání souborového systému: od 2.500 Kč
 • Chyba při přepočítání RAID: od 5.000 Kč
 • Jiná softwarová vada: od 2.500 Kč
 • Selhání jednoho nebo více disků: od 5.000 Kč
 • Selhání řadiče: od 5.000 Kč
 • Požár, povodeň, záplava: od 5.000 Kč

Objednat bezplatnou diagnostiku
Více informací o záchraně dat z RAID

NAS - datové úložiště

 • Diagnostika a svoz: zdarma
 • Smazaná data: od 2.500 Kč
 • Selhání souborového systému: od 2.500 Kč
 • Chyba při přepočítání RAID: od 5.000 Kč
 • Jiná softwarová vada: od 2.500 Kč
 • Selhání jednoho nebo více disků: od 5.000 Kč
 • Selhání řadiče: od 5.000 Kč
 • Požár, povodeň, záplava: od 5.000 Kč

Objednat bezplatnou diagnostiku
Více informací o záchraně dat z NAS

Jiné datové médium

Obnova dat z méně obvyklých datových médií jako jsou diskety, CD, DVD, Blu-Ray, nestandardních datových úložišť.

 • Orientační cena: od 1.500 Kč

Diagnostika, konzultace, svoz

Uvedené ceny jsou orientační. Cenu konkrétní obnovy stanovíme po provedení bezplatné diagnostiky.

Ostatní služby

Doplňkové služby k záchraně dat.

 • Odeslání média zpět bez realizace zakázky: 250 Kč

Rozumíme, že někdy po diagnostice a posouzení ceny obnovy dat se můžete rozhodnout nepokračovat v zakázce. Ať už je důvod jakýkoliv, respektujeme vaše rozhodnutí. Pokud si nepřejete realizovat obnovu dat, nabízíme možnost odeslání vašeho datového média zpět prostřednictvím kurýrní služby (platí pro ČR). Pokud však dáváte přednost osobnímu vyzvednutí vašeho média, tato možnost zůstává zcela bezplatná.

Ceny nezahrnují DPH.

Diagnostiku datového média a svoz nabízíme zdarma. Chcete-li problém začít řešit hned, stačí poslat žádost o svoz, zatelefonovat nebo se u nás zastavte osobně.

Pevné disky a externí pevné disky (HDD)

Záchrana dat z pevných disků byla řadu poslední let na obdobné úrovni. Nicméně modernější disky přinášejí nové technologie, které do procesu záchrany a obnovy dat z HDD vstupují. Záchraně dat z pevných disků (HDD) a detailnějšímu vysvětlení celé problematiky se věnuje článek, který naleznete zde.

Možnosti obnovy smazaných dat se liší v závislosti na technologii zápisu, kterou disk využívá. Starší (leč dodnes využívaný) konvenční zápis (CMR/PMR) mnohdy obnovu smazaných dat umožní. Novější šindelový zápis (SMR) může obnovu smazaných dat či dat po naformátování negativně ovlivnit. Více informací o této problematice.

Taktéž elektroniky pevných disků (PCB) doznaly značných obměn. Kdysi dávno byla elektronika disku natolik jednoduché konstrukce, že šlo použít elektroniku stejného typu z jiného disku bez dalších zásahů. Později výrobci pevných disků obdařili elektroniky adaptivní ROM (čip s firmware unikátním pro konkrétní disk), která již znemožnila pouhé nahrazení PCB za jinou stejného typu, avšak tuto překážku lze překonat. Do hry vstoupila také funkce SED (Self Encrypted Drive), kterou u běžných pevných disků používá zejména společnost Western Digital. Funkce, jejíž hlavní gró tkví v ochraně uživatelských dat, se však dala obejít, pokud ji uživatel nezabezpečil vlastním heslem. Ovšem řada moderních disků již i v tomto směru pokročila a provázanost dat na disku je i s CPU (procesorem) a ROM na elektronice disku, což do značné míry komplikuje záchranu dat v případě selhání elektroniky disku, případně mechanického poškození. Ztráta původní (originální) PCB může znamenat i nemožnost obnovit uživatelská data.

Selhání povrchu datových ploten lze někdy zařadit mezi níže popsaná mechanická poškození (pokud je na vině pád nebo náraz), může se ale jednat také o degradaci materiálu v čase a k vadě tohoto typu může dojít samovolně, chybou samotného datového média. Tento typ vady se někdy může týkat jen malé části datových ploten a může být řešitelný relativně snadno, leč z pohledu uživatele taková vada může způsobit i absolutní nefunkčnost disku. V jiných případech může být vada rozsáhlejší a na řešení komplikovaná.

Mechanické poškození v případě pevného disku či externího pevného disku je často následek pádu nebo nárazu, ale k selhání na této úrovni může dojít i samovolně, tedy výrobní vadou nebo degradací materiálů. Pevné disky jsou elektromechanická datová média s rotujícími datovými plotnami a rychle se pohybujícími čtecími hlavami. To je více-méně s určitou procentuální pravděpodobností předurčuje k tomuto typu selhání. Někteří výrobci obalí pevný disk do gumového obalu, dají mu robustně znějící název a neznalý uživatel pak má pocit, že si koupil nezničitelné datové úložiště. Jaký je pak údiv a procitnutí, když leckdy i malý pád znamená problém s diskem a nutnost obnovy dat.

Pevné disky po požáru, povodni či záplavě nemusí nutně být závažně poškozené, je však nezbytné, aby takto zasažený disk uživatel nezkoušel zapnout. Může být poškozena elektronika disku, vysoká teplota nebo vniknuvší voda však může způsobit závažnější problémy. Disk je zapotřebí prověřit s ohledem na řadu faktorů.

Selhání souborového systému může mít příčinu čistě softwarového charakteru, na vině může být nevhodný postup ze strany uživatele, ale také selhávající čtecí hlavy či datové plotny disku. I s ohledem na interní principy některých moderních pevných disků je vhodné využít naši bezplatnou diagnostiku a předejít tak případným rozsáhlejším problémům.

Objednat bezplatnou diagnostiku
Ceník záchrany dat z pevných disků (HDD)

Obnova dat z SSD má svá specifika a do značné míry se liší od mechanických pevných disků

Smazaná data nebo data po naformátování SSD nezůstávají na disku do jejich dalšího přepsání, jak se lidé často mylně domnívají. Na počátku éry SSD tomu tak bylo, ale s ohledem na fyzikální vlastnosti flash pamětí bylo zapotřebí implementovat nové funkce, která urychlují práci a zvyšují životnost SSD. Tyto funkce se nazývají TRIM a Wear Leveling. První jmenovaná se stará o smazaná data. Důvodem je fakt, že mazání paměťových bloků je časově náročné a pokud by se data fakticky mazala až v okamžiku zápisu nových, tak by to SSD, a tím i operační systém a počítač (nebo jiné zařízení) zdržovalo a uživatel by asi také nadšený nebyl. O TRIM se stará řadič SSD (čip integrovaný na elektronice SSD) a firmware, který je součástí řadiče. Po smazání dat uživatelem (operačním systémem) se toto místo označí za prázdné z pohledu operačního systému, nikoliv však z pohledu SSD. Ve chvíli, kdy SSD není vytížený, tak do hry vstupuje řadič SSD, který aniž by ovlivňoval výkon počítače, se interně stará o smazání paměťových bloků a tím jejich faktické uvolnění pro další použití. Ve chvíli, kdy uživatel zapíše nová data a operační systém chce využít volné místo SSD, tak se již nezdržuje mazáním. SSD je tak výrazně rychlejší a uživatel spokojenější. Pokud tedy zrovna nepotřebuje obnovit smazaná data…

Vadné paměťové čipy jsou častá příčina selhání SSD. Chybovost paměťových čipů je jim předurčena již při jejich výrobě a SSD má vyhrazenou určitou kapacitu navíc, která slouží pro realokaci vadných paměťových bloků. Selhání však může být rozsáhlejší, než se kterým si poradí SSD interně. Následek pak může být selhání operačního systému, nedostupnost některých nebo všech dat, někdy se SSD nedaří ani řádně inicializovat.

Selhání elektroniky SSD není příliš častá vada u tohoto typu média, ale přihodit se může. Například přepětí, poškození vlhkostí (oxidace), samovolné selhání vinou výrobní vady. Elektronika SSD je o to komplexnější, že obsahuje i paměťové čipy, řadič a další důležité komponenty a nelze ji jednoduše vyměnit, jako to bylo možné u některých starších HDD.

Chyba řadiče SSD je častá a mnohdy vážná vada, na které SSD selhávají. Je to neduh, se kterým se potýkají všechna NAND flash média, počínaje lacinými SD kartami a flashdisky, konče drahými SSD či mobilními telefony. Řadič je malá součást SSD, která má v sobě nahraný firmware, tedy obslužný software. Mimo jiné taky tzv. translator, bez kterého SSD nemá ponětí, kde ten či onen soubor a adresář hledat atd. Řadič SSD má v sobě uložený klíč k datům uložených v NAND paměťových čipech. JInými slovy chyba řadiče SSD znamená ztrátu informace, jak data z paměťových čipů zpřístupnit a pouhým odpájením a přečtením jednotlivých NAND čipů bychom získali jen změť jedniček a nul bez valného smyslu. Některé řadiče jsou velice komplexní a problematické. Chyba řadiče je považována za vážnou vadu.

Mechanické poškození SSD může mít vážné následky, pokud dojde k poškození paměťových čipů nebo řadiče. Ostatní je více či méně komplikovanou cestou řešitelné. Zde stejně jako u mnohých jiných případech platí, že největší škodu může způsobit neodborný zásah. Mechanicky poškozené datové médium vždy svěřte do rukou odborníkům!

Selhání souborového systému má obvykle příčinu v počínající chybovosti paměťových čipů SSD, respektive ve vadných paměťových blocích, které již SSD není schopni interně realokovat. Dojde tak k poškození některých souborů a následek může být selhání operačního systému. Příčina ale může být i v chybě uživatele či na straně software třetí strany.

Záchraně a obnově dat z SSD je věnován samostatný článek, který naleznete zde.

Objednat bezplatnou diagnostiku
Ceník záchrany dat z SSD

Záchrana dat z paměťových karet je mnohdy komplikovanější, než například z HDD

Dnes nejběžnější paměťové karty jsou SD a micro SD (SD, SDHC, SDXC). Dostávají se k nám však i jiné typy - Compact Flash (CF), XD, Memory Stick (Duo, ProDuo …), Multimedia Card (MMC) a různé robustnější modifikace určené pro profesionální použití. Obecně paměťové karty nejčastěji selhávají na úrovni paměťových čipů nebo chybou řadiče (firmware).

Smazaná data z paměťové karty mohou být obnovitelná, záleží však na způsobu použití, zařízení, ve kterém byla karta používána a postupu uživatele po smazání dat. I tento segment paměťových médií dostává v poslední době do výbavy podporu funkce TRIM, která pak obdobně jako u SSD nebo mobilních telefonů může znemožnit obnovu dat po smazání.

Naformátovaná paměťová karta je na to obdobně, jako u smazaných dat. Rozdíl může být také ve způsobu formátování. Většina zařízení (či jejich uživatelé) formát (smazání) provede rychlým způsobem a obnova dat pak zpravidla je některou metodou možná. I zde se však do cesty k datům mohou postavit další faktory.

Vada paměťového čipu nebo čipů je časté selhání paměťových karet. Chybovost paměťových čipů je předurčena již z výroby a tato vlastnost se týká všech flash pamětí typu NAND, se kterými se setkáme také u flash disků, SSD, mobilních telefonů atd. U SD karet je ale umocněna faktem, že jsou zde často použity laciné paměťové čipy a některé specifikace paměťových karet negarantují využití funkce Wear leveling, která vhodným způsobem prodlužuje životnost NAND pamětí. SD karta navíc o případná počínající chybovosti nemusí dát vědět patřičným způsobem.

Chyba řadiče u paměťové karty je z mnohých úhlů vážné selhání, které v kombinaci s často lacinými paměťovými čipy může být pro tato média fatální.Paměťových karet je navíc na trhu nesčetné množství od nejrůznějších známých, méně známých i neznámých výrobců (noname). Micro SD karty, některé SD karty i jiné typy paměťových karet jsou často tzv. monolitickém provedení. Tyto karty mají v jednom těle integrovaný paměťový čip i řadič a obnova dat je tak o další úroveň komplikovanější.

Mechanické poškození paměťové karty - záleží, zda byl poškozen samotný paměťový čip. Někdy je obnova dat možná i při malém mechanickém poškození paměťového čipu (např. lehce nalomený roh), ovšem zpravidla prasklina znamená neobnovitelnost dat.

Selhání souborového systému se může týkat i paměťových karet a pravděpodobná příčina je v chybovosti paměťových čipů, tedy ve vadných paměťových blocích, se kterými si paměťová karta již interně neporadí a nedokáže je realokovat. Paměťová karta se poté může přestat hlásit, zařízení ji chce formátovat nebo nedokáže číst a zapisovat data. Příčina může být také chyba uživatele nebo na straně software třetí strany.

Objednat bezplatnou diagnostiku
Ceník záchrany dat z paměťových karet

Záchrana dat z Flash disku. V mnohém podobná obnově dat z paměťových karet

Smazaná data z flash disku lze zpravidla obnovit, i zde však může záchranu dat ovlivnit řada faktorů, jakými jsou způsob využití, souborový systém flash disku, zda byla data šifrována a zejména postup uživatele po smazání dat.

Naformátovaný flash disk je na tom obdobně, jako po smazání dat, pokud nebyl použit pomalý formát disku, který by data na flash disku kompletně smazal (přepsal). Většina lidí však při formátování disku nechá zaškrtnutou volbu rychlého formátování. Ve většině případů tak záleží zejména na postupu uživatele, souborovém systému, případném softwarovém či hardwarovém šifrování dat…

Selhání paměťových čipů je častý neduh flash disku. S chybovostí se počítá již při návrhu a výrobě flash disku, stejně jako u všech ostatních médií založených na NAND flash pamětech (paměťové karty, SSD, mobilní telefony…). Flash disky k tomuto selhání inklinují významně více, a to z několika důvodů: mnohdy neznačkové flash disky využívají laciné komponenty a levné i dražší flash disky určené pro běžné použití zpravidla nejsou vybaveny pokročilými funkcemi správy paměťových čipů, jaké najdeme mj. u SSD a mobilních telefonů.

Chyba řadiče flash disku je vážný problém. Flash disky jsou navíc často vyrobené s použitím laciných paměťových čipů, může se jednat i o zcela neznačková média, tedy bez dostupné dokumentace o technologickém zapojení, monolitická datová média (řadič je součástí jednoho celku s paměťovým čipem) nebo tzv. COB (Chip On Board), kdy paměťový čip, řadič nebo obojí jsou zalité (součástí elektroniky disku), většinou bez jakéhokoliv označení a možnosti přístupu k technologickým pinům.

Mechanické poškození flash disku může být jednoduššího charakteru, komplikovanější, ale může též zcela znemožnit obnovu dat. Častým problémem je mechanicky poškozený konektor, případně s přesahem i do elektroniky disku. Tento problém bývá řešitelný. Pokud však dojde k naprasknutí nebo zlomení paměťového čipu, pak jsou data zpravidla neobnovitelná.

Foto mechanicky poškozeného Flash disku

Selhání souborového systému může nastat např. vinou selhávajících paměťových čipů, respektive vadných paměťových bloků, se kterými si flash disk již interně neporadí. Běžné spotřební flash disky nedisponují pokročilými funkcemi správy paměťových čipů a jsou tak k selhání tohoto typu náchylnější. Chybná detekce vloženého média v operačním systému, výzva k formátování vloženého flash disku, chybovost při zápisu a čtení, to jsou symptomy odpovídající tomuto typu selhání. Na vině však může být i chyba uživatele nebo některého softwaru.

Objednat bezplatnou diagnostiku
Ceník záchrany dat z flash disků

Záchrana dat mobilních telefonů je limitována mnoha faktory

Nejprve je zapotřebí určit, zda cílová data jsou uložena v telefonu samotném nebo na paměťové kartě, kterou mnozí uživatelé používají pro rozšíření interní paměti. Obnova dat z paměťové karty může přinést více ovoce, ovšem i zde je řada faktorů ovlivňující možnosti. Životnost paměťových karet je z principu nižší, než u interní paměti telefonu. V telefonu je možné zapnout šifrování obsahu karty a data na některých paměťových kartách mohou být ovlivněna funkcí TRIM (viz. odstavec níže).

Smazaná data z mobilních telefonů mohou být stále uložena v koši, pokud touto funkcí operační systém přístroje disponuje. Pokud však již v koši nejsou, šance na obnovu smazaných dat jsou velice nízké. Mobilní telefon využívá k ukládání dat NAND flash paměť o jejíž správnou funkci se stará řadič. Řadič data v NAND paměti optimalizuje a jednou z funkcí současných přístrojů je TRIM. TRIM v době, kdy telefon není vytížen, definitivně z paměťových buněk odstraní uživatelem smazaná data. Výrazně tak urychluje zápis nových dat a tím práci s přístrojem celkově.

Smazaná data z paměťové karty v mobilním telefonu může být možné obnovit, jelikož většina paměťových karet prozatím (informace z ledna 2022) nedisponuje funkcí TRIM.
Obnova dat z naformátované paměťové karty v telefonu je na tom podobně, jako v případě smazaných dat. V mnohých případech je obnova dat možná.

Uvedení mobilního telefonu do továrního nastavení znamená u současných přístrojů definitivní odstranění uživatelských dat a nastavení. Uživatelská data jsou velmi cenný artikl a výrobci mobilních telefonů implementují do zařízení řadu funkcí, jak uživatelské data chránit před neoprávněným přístupem. Obnovení továrního nastavení telefonu se většinou využívá ve chvíli, kdy uživatel telefon dává pryč, prodává jej atd. Tato funkce by tak měla zaručit, že původní uživatelská data nový uživatel nebude nijak schopný obnovit. Pokud je v telefonu paměťová karta a je zapnuté šifrování dat na paměťové kartě, po obnovení továrního nastavení čeká data na paměťové kartě stejný osud, jako data v telefonu.

Starší telefony nebyly v tomto ohledu tak důsledné. Pokud je váš telefon data výroby 2013 nebo starší, pak by šance na obnovu dat být mohla.

Chyba firmware mobilního telefonu může nastat například při selhání update telefonu na novější verzi operačního systému. Příčinou může být též neautorizovaný zásah do přístroje, tzv. “root” u přístrojů s os Android nebo “Jailbreak” u telefonů Apple. Při takovém zásahu dochází k modifikaci výrobcem nastavených omezení a bezpečnostních prvků přístroje. Příčinou selhání firmware může být i hardwarová chyba přístroje, která znemožní opravu chyby firmware postupy, které může zkusit uživatel sám, a je pak nutné telefon svěřit specialistům

Selhání elektroniky (PCB) mobilního telefonu může nastat samovolně (výrobní vadou, selháním v čase), příčinou může být i pád, průnik tekutiny do přístroje, kondenzace vlhkosti či mechanické poškození. Selhání celého přístroje může někdy způsobit i zdánlivě nesouvisející součást telefonu. Problém s elektronikou mobilního telefonu a jeho možné řešení se liší i napříč různými výrobci, přístroje s OS Android jsou v tomto ohledu méně komplexní, nežli přístroje s iOS. Možnosti obnovy dat jsou ovlivněny i verzí software telefonu. Pro přesné určení rozsahu vady a možností obnovy dat využijte naši bezplatnou diagnostiku.

Objednat bezplatnou diagnostiku
Ceník záchrany dat z mobilních telefonů

Konzultace
nezávazná diagnostika
bezplatný svoz

Chybná hodnota
Chybná hodnota
Chybná hodnota
Chybná hodnota

Přejete si zajistit bezplatný svoz? Zadejte prosím adresu. Předem vás budeme kontaktovat.

Invalid Input
Invalid Input

Z našeho blogu

Kontakt

EXALAB Data Recovery
Microshop s.r.o.
Pod Marjánkou 4
169 00 Praha 6
Česká Republika

Otevírací doba:
Pondělí–čtvrtek 9:00–18:00
Pátek 9:00–17:30
po dohodě možno i jinak

Hotline: +420 608 177 773
Kancelář: +420 233 357 122
E-mail: info@exalab.cz

Kontakt

Hotline: +420 608 177 773
Kancelář: +420 233 357 122
E-mail: info@exalab.cz

Otevírací doba:
Pondělí–čtvrtek
9:00–18:00
Pátek 9:00–17:30
po dohodě možno i jinak

EXALAB Data Recovery
Microshop s.r.o.
Pod Marjánkou 4
169 00 Praha 6
Česká Republika