Nejprve je třeba určit problém datového média. V případě mechanického poškození byste se měli domácích pokusů o obnovu raději vyvarovat. Když médium selže samovolně, je běžné, že uživatelé zkusí základní kroky sami. Pokud dojde ke smazání dat, lidé často věří, že data je možné z média obnovit, dokud nedojde k jejich dalšímu přepsání. Tato poučka dnes už platí jen částečně. Mnohými pokusy “po domácku” můžete cenným datům ještě více ublížit!

Fyzické poškození - mechanické nebo selhání elektroniky

Pevný disk po pádu nebo nárazu novu nezapojujte. Pokud při pádu došlo k mechanickému poškození čtecích hlav a/nebo datových ploten, záchrana dat může být možná až do chvíle, než jej zkusíte zapnout a zjistit, zda pád nepřežil. Více informací zde.

Pevný disk s podezřením na chybu elektroniky (PCB) - uživatel sám asi mnoho nezmůže. Někdy domácí kutil zkusí problém vyřešit jinou, zdánlivě stejnou elektronikou. A disk nefunguje. Jak to? Odpověď naleznete zde.

SSD - mechanicky poškozené nebo s poškozenou elektronikou není příliš běžný typ problému tohoto média, nicméně pokud nastane, SSD nezapínejte. Více vám napoví tento náš článek.

Flash disk - mechanické poškození je častý problém. Stačí chvíle nepozornosti a disk je zlomený, rozšlápnutý, někdy přejetý autem atd. Postupujte opatrně, mechanické poškození paměťového čipu může být fatální. Více vám pomůžeme zde.

Chyba při manipulaci s daty - náhodné smazání souborů nebo naformátování disku

Pevný disk může data stále uchovávat, ne vždy však musí být přístupná podle staré dobré poučky “data jsou na disku až do jejich dalšího přepsání”. Ta mnohdy platí u disků s konvenčním zápisem (CMR), ovšem téměř všechny současné pevné disky v uživatelském segmentu jsou již vybaveny šindelovým zápisem (SMR) a dalšími moderními vychytávkami. Zde již obnova dat není tak jednoduchá, nikoliv však nutně nemožná. Důležité je zvolit správný postup. Více informací naleznete zde.

SSD a smazaná data je již zcela jiná liga a poučka “data jsou na disku až do jejich dalšího přepsání” zde neplatí. Hřebíček do rakve smazaných dat zatloukají funkce jako Trim, Garbage Collection, FBE, způsob mazání dat (reset Translatoru) a další záludné názvy. SSD odpojte a přečtěte si tento článek.

Obnova smazaných dat z flash disku je většinou možná. Důležité je s médiem po zjištění problému dál nepracovat, hlavně nezapisovat žádná další data. Více informací o obnově smazaných dat z flash disku naleznete zde.

Poškozený souborový systém, jiné softwarové vady nebo škodlivý software

Software může selhat stejně jako hardware. Problém se souborovými systémy může vzniknout například v důsledku nestandardní manipulace s médiem ve chvíli, kdy probíhá zápis, z důvodu náhlých výpadků napájení, selhání hardware nebo vlivem škodlivého softwaru. Takové situace mohou způsobit nedostupnost dat, ač médium je jinak v pořádku.

Vliv může mít i použitý souborový systém. NTFS, HFS+ nebo APFS jsou proti takovým selháním odolnější, než například exFAT nebo FAT32. Jedná se samozřejmě jen o příklad, souborových systému existuje mnohem víc.

Pro všechna média v takovém případě platí stejná poučka - s médiem dále nepracujte a kontaktujte nás. Konzultaci, diagnostiku i svoz datového média nabízíme zdarma.

Více informací k záchraně a obnově dat z jednotlivých médií:

Bez ohledu na to, zda se potýkáte s fyzickým poškozením disku, náhodným smazáním souborů nebo poškozením souborového systému, je důležité pamatovat na to, že je klíčové přestat s médiem pracovat, jakmile si všimnete problémů, abyste minimalizovali riziko dalšího poškození dat.