exFAT byl navržen s cílem překonat omezení FAT32, zejména co se týče velikosti souborů a celkové kapacity úložiště. Zatímco FAT32 podporuje maximální velikost souboru 4GB, exFAT může teoreticky podporovat soubory až do velikosti 16 EB (respektive 16 EiB, ale pro přehlednost uvádíme jednotky založené na decimálním systému), což je více než dostatečné pro jakýkoli současný účel. Doporučená maximální velikost je však 512 TB (respektive 512 TiB). Další limit FAT32 je partition o maximální velikosti 2TB. I zde exFAT posunul hranice dále, a to konkrétně na 128 PB (respektive 128 PiB)

exFAT je optimalizován pro účely, kde je FAT32 nevyhovující. Je obzvláště užitečný pro média s velkou kapacitou a pro zařízení, která spravují velké soubory, jako jsou digitální kamery a jiná moderní audio/video zařízení.

Kromě větší kapacity a podpory pro větší soubory nabízí exFAT také některé další výhody, jako je podpora pro více časových razítek a vylepšená rychlost zpracování díky pokročilým algoritmům pro alokaci souborů.

Díky své kompatibilitě a efektivitě se exFAT stal oblíbeným formátem pro flash paměti a paměťové karty používané v mnoha elektronických zařízeních. Jeho využití však není omezeno jen na flash paměťová média. I běžný pevný disk může být formátován s použitím souborového systému exFAT.

Podporu pro exFAT nalezneme v širokém spektru zařízení a operačních systémů, což z exFAT dělá souborový systém, který zajišťuje kompatibilitu například mezi OS Linux, Windows, MacOS, Android a dalšími.

Kontrola integrity dat, velikost alokační tabulky

Přes své výhody má exFAT také některé nevýhody. exFAT například neobsahuje pokročilejší funkce kontroly integrity dat, jako je journaling, které nabízí souborové systémy jako NTFS, ext4, HFS+ a APFS. To může znamenat, že exFAT je náchylnější k poškození dat v případě neočekávaných výpadků, odpojení datového média nebo selhání systému.

Dalším aspektem, který může být pro běžného uživatele problematický, je velikost alokační tabulky exFAT. Alokační tabulka je součást souborového systému, která určuje, jak jsou jednotlivé bloky dat na úložišti přiřazeny souborům. exFAT, navržený pro flash paměti a velké úložné jednotky, má tendenci využívat větší alokační jednotky (tj. bloky dat), což mu umožňuje efektivně spravovat velké množství dat.

Při práci s velkým množstvím malých souborů tak může tato vlastnost vést k neefektivnímu využití úložiště. Každý soubor, bez ohledu na jeho skutečnou velikost, musí být uložen v celé alokační jednotce. To znamená, že malý soubor, který by mohl teoreticky zabírat jen malou část alokační jednotky, bude ve skutečnosti zabírat celou alokační jednotku. To může vést k tomu, že data, která se na disk s NTFS, HFS+ nebo ext4 vešla, se na disk stejné kapacity formátovaný jako extFAT nevejdou. 

Souborové systémy jako NTFS, HFS+, APFS nebo ext4 mají flexibilnější a pokročilejší mechanismy alokace, které jsou schopny efektivněji využívat úložný prostor při práci s malými soubory. Toto je jedním z důvodů, proč může být exFAT méně vhodný pro systémy, kde se očekává manipulace s velkým množstvím malých souborů.

Obnova dat / záchrana dat z exFAT

Jak již bylo zmíněno, exFAT nemá integrované pokročilé funkce kontroly integrity dat, jako je journaling, které jsou běžně součástí např. NTFS  nebo HFS+. Tato skutečnost může ovlivnit proces a úspěšnost záchrany dat z poškozeného datového média.

Jednodušší struktura exFAT může být výhodou i nevýhodou, když přijde na záchranu dat z poškozeného datového média. Důvodem je jeho jednodušší a lineárnější struktura. exFAT neobsahuje složité prvky jako jsou alternativní datové proudy (NTFS) nebo rozsáhlé systémy odkazů (HFS+), což může usnadnit obnovu dat v některých případech. Tato jednoduchost může například usnadnit obnovu smazaných souborů, protože exFAT obecně nepřepisuje místo na disku tak rychle jako NTFS nebo HFS+.

Nicméně absence pokročilých funkcí kontroly integrity dat, jako je journaling, může značně zkomplikovat obnovu dat v případě vážnějšího poškození souborového systému. Journaling zaznamenává operace, které mají být provedeny v souborovém systému, ještě předtím, než jsou skutečně provedeny. Pokud dojde k selhání během operace (například kvůli výpadku napájení), systém může použít journal pro obnovení konzistentního stavu. Bez této funkce může být obnova exFAT systému po vážném poškození mnohem náročnější než obnova NTFS nebo HFS+ systému.

Kromě toho, i když je exFAT jednodušší ve své struktuře, tato jednoduchost také znamená, že neobsahuje tolik redundantních informací, které by mohly být použity při pokusech o obnovu dat. Například NTFS obsahuje několik kopíí své hlavní tabulky souborů (MFT), zatímco exFAT takovou redundanci nemá. 

Často kladené dotazy - FAQ

Co je exFAT?

exFAT (Extended File Allocation Table) je moderní souborový systém navržený Microsoftem, který je optimalizovaný pro flash paměti a velké úložné jednotky.

Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody exFAT?

Hlavní výhody exFAT zahrnují jeho kompatibilitu s mnoha operačními systémy a zařízeními a efektivní správu velkých množství dat. Nicméně, exFAT nemá pokročilé funkce kontroly integrity dat, jako je journaling, což znamená, že může být náchylnější k poškození dat.

Je záchrana dat z exFAT snadná?

Záchrana dat z exFAT může být jednodušší v případě méně vážného poškození, díky jeho jednoduché a lineární struktuře. Nicméně, v případě vážnějšího poškození může být záchrana dat z exFAT náročnější kvůli absenci pokročilých funkcí kontroly integrity dat, jako je journaling.

Co je to journaling a jak ovlivňuje záchranu dat?

Journaling je funkce kontroly integrity dat, která zaznamenává operace, ještě předtím, než jsou provedeny v souborovém systému. Pokud dojde k selhání během operace, systém může použít journal pro obnovení konzistentního stavu. exFAT tuto funkci nemá, což může ztížit záchranu dat v případě vážnějšího poškození.

Co to znamená, že exFAT je náchylnější k poškození dat?

Bez pokročilých funkcí kontroly integrity dat, jako je journaling, může být exFAT náchylnější k poškození dat v případě neočekávaných výpadků, odpojení datového média nebo selhání systému.