Co je SATAFIRM S11, SATABURN S11?

SATAFIRM S11 nebo SATABURN S11 je chybový stav, který může nastat u SSD, když dojde k selhání řadiče, respektive firmware. Řadič spolu s firmware tvoří klíčovou součást SSD, která určuje způsob uložení a čtení dat, zajišťuje korekce a realokace dat, spravuje opotřebení paměťových bloků (wear leveling) a mnoho dalších funkcí. Funguje jako prostředník mezi počítačem a paměťovými čipy SSD. Řadič komunikuje s operačním systémem, převádí požadavky na čtení a zápis a řídí přístup k jednotlivým sektorům SSD, respektive paměťovým blokům. Bez správně fungujícího řadiče nelze uživatelská data zpřístupnit.

Důvody selhání řadiče

Selhání řadiče u SSD může být způsobeno různými faktory, jako jsou například špatná kvalita součástek, degradace součástek v čase - jejich stárnutí, výrobní vada, nadměrné teploty, chyba firmware, či napěťové šoky. K selhání může dojít samovolně nebo například chybou aktualizace firmware.

Diagnostika a záchrana dat

Pro diagnostické účely využíváme produkty PC-3000 Express nebo PC-3000 Portable. Diagnostika SSD s tímto typem selhání není komplikovaná a lze ji provést po dohodě i na počkání.

Samotná záchrana dat vyžaduje zpřístupnění tzv. Safe Mode, který umožňuje zadávat technologické příkazy a práci se servisními daty SSD. V několika krocích probíhá analýza SSD, která bere v potaz konfiguraci NAND paměťových čipů a řadiče, interní funkce a postupy SSD, a mnoho dalších faktorů.

Je zapotřebí vytvořit virtuální translator. Translator je důležitý servisní modul, který je nezbytný pro současná SSD, stejně jako pro 20 let staré HDD. Hlavní funkcí translatoru je převod mezi logickými adresami (LBA) a fyzickými adresami (PBA), čímž umožňuje komunikaci mezi operačním systémem a samotným SSD. Bez translatoru není možné určit, kde jsou jaká data uložena.

Některé značky a modely SSD, které se mohou být tímto problémem postiženy

Mezi modely SSD s řadičem Phison PS3111, které mohou být postiženy problémem SATAFIRM S11 nebo SATABURN S11, patří například Apacer AS340 nebo AS350, Gigabyte GSTFS31, GOODRAM CX300, GOODRAM S400U, GOODRAM IRDM, Lite-On MU3, Lite-On PH4, Lite-On PH6, Patriot Burst, Patriot Spark, Seagate One Touch, Silicon Power Slim S55 nebo S60, Silicon Power S56, Smartbuy Revival 2 nebo S11T. Upozorňujeme, že seznam není úplný, a některé značky mohou používat tento řadič i pod vlastním označením.