4TB na datových plotnách pevného disku o velikosti 11 x 8 x 2 cm je poměrně dost. Uživatel mnohdy kapacitu disku ani nevyužije a na disk kromě důležitých dat ukládá i různá data postradatelná, jako filmy a hudbu. Pocit pečlivého zálohování na externí disk se rozplyne jako mlha ve chvíli, kdy disk upadne nebo dojde k samovolnému selhání a data na disku jsou nedostupná. Uživatel z nějakého důvodu vkládal disku bezmeznou důvěru a za “zálohování” považoval přesun dat na toto jediné úložiště. To je běžný scénář, se kterým se setkáváme denně.

Starší pevné disky jsou konstrukčně jednodušší, a proto jsou v případě potřeby záchrany dat lépe předvídatelné. Byť pro uživatele běžný pevný disk před deseti lety nebyl patrně o moc horší nebo lepší, než jeho současník, mnohé možnosti záchrany dat ze současných pevných disků jsou často limitované technologií zápisu SMR (Shingled Magnetic Recording), uzamčeným technologickým módem, funkcí SED (Self Encrypted Drive), kdy polohu jeho klíče nelze zjistit, pokud nemáme k dispozici funkční T2 (2nd level translator) a dalšími libůstkami (vysvětlení zmíněných naleznete na konci článku). Technologie firmy Acelab jsou tak nepostradatelným pomocníkem každého profesionála v oboru záchrany dat.

Záchrana dat z externího pevného disku

Pacientem byl v tomto případě externí pevný disk značky Western Digital. V plastovém boxu se skrýval disk s modelovým označením WD40NDZW, a jeho hlavním problémem byl pád, který utrpěl. Následkem pádu byly vážně poškozené čtecí hlavy, které naštěstí nezpůsobily vážné poškození datových ploten. A to i díky prozíravosti uživatele. Často příčinou poškození datových ploten není samotný pád nebo náraz, ale následné pokusy uživatele disk spustit. Uživatel tohoto disku včas zvážil rizika takových experimentů a obrátil se na nás s žádostí o pomoc. Tím dostaly jeho binární vzpomínky druhou šanci.

Prvním krokem při mechanickém poškození pevného disku je vždy vizuální kontrola stavu čtecích hlav a datových ploten. Jak je vidět z fotografií, zde rozhodně nebyly žádné pochybnosti o závažnosti poškození. Bylo tedy nutné zajistit odpovídající kompatibilní čtecí hlavy a další komponenty. Po vyjmutí čtecích hlav z disku následuje další důkladná kontrola stavu datových ploten. Pokud jsou v pořádku, je možné přistoupit ke kompletaci disku. Všechny tyto kroky jsou náročné na přesnost a pracovní prostředí, a je tak nezbytné, aby je prováděl proškolený technik s dlouholetou praxí. I malá chyba může být fatální.

Mistr chirurg se bez precizních nástrojů neobejde

Nápravou mechanického poškození disku však problém ještě není vyřešen. Nyní přichází na řadu neméně obtížný úkol, který vyžaduje nejen šikovné ruce, ale také vyspělé technologie. K zpřístupnění servisních dat disku a jeho přípravě pro další úkony je nepostradatelná asistence zařízení jako PC-3000 Express nebo PC-3000 Portable III od společnosti Acelab. Po provedení potřebných modifikací a kontrol je možné přistoupit k samotné obnově dat. Průběh může být komplikovaný, v závislosti na rozsahu poškození, a po celou dobu je nezbytné mít stav disku pod kontrolou. Člověk a technologie zde pracují ruku v ruce.

Případ obnovy dat ze 4TB externího disku značky Western Digital dopadl úspěšně. Avšak v některých situacích mohou být vady disku nenapravitelné či technologicky neřešitelné. Proto vždy dbejte na pečlivé zálohování!

Demystifikace technických pojmů

V článku bylo zmíněno několik technických termínů, které si zaslouží bližší vysvětlení:

SMR - Shingled Magnetic Recording, je technologie zápisu dat na pevný disk, která umožňuje zapsat větší množství dat, ale může komplikovat proces záchrany dat. SMR má, velmi zjednodušeně řečeno, místo na data rozděleno do skupin a každá skupina obsahuje několik stop, které se navzájem překrývají. Číst se dá z každé stopy, ale zapisovat lze jen do vrchní stopy. Pokud se mění data v některé stopě, která je překryta jinou, pak disk musí nejprve změnit obsah všech překryvných stop.

SED - Self Encrypted Drive, je funkce, která zajišťuje hardwarové šifrování dat na disku. K dešifrování je zapotřebí klíč, který je uložen na datových plotnách. U moderních disků je klíč tvořen též procesorem, který je součástí elektroniky disku. Jelikož jsou data na disku šifrována od jeho prvního použití, tak případná ochrana uživatelským heslem uzamkne klíč k SED a není zapotřebí šifrovat všechna data na disku. Obdobnou funkci používají i současná SSD a mobilní telefony.

T2 - 2nd level translator - translator druhé úrovně, je nezbytnou součástí funkce šindelového zápisu (SMR), určuje umístění dat na disku a bývá také častou komplikací při závažnějších problémech s moderními disky Western Digital. U nejnovějších disků WD je poškozením T2 ztracena také informace o klíči k SED a problém s T2 tak může být závažný pro uživatelská data.

ROM s uzamčeným technologickým módem - v malém čipu na elektronice disku jsou uloženy nezbytné moduly, bez kterých pevný disk nemůže fungovat. U moderních pevných disků WD jsou tyto informace uzamčeny a aby bylo možné s diskem pracovat na servisní úrovni, provést zálohu servisních dat atd., je nejprve nutné data v ROM odemknout.