Kvalita SSD závisí na více faktorech, zejména však na kvalitních paměťových čipech, které tvoří úložnou kapacitu SSD. Paměťové čipy se vyrábějí různými metodami, ale ve všech případech se nedá vyhnout chybovosti, kterou mají ze své fyzikální podstaty. Proto skutečná kapacita SSD je větší a část kapacity se využívá pro realokace vadných paměťových bloků. S určitou chybovostí se stejným způsobem dokáže vypořádat i pevný disk (HDD). Pokud však chyby paměťových čipů překročí únosnou mez, projeví se již navenek a může dojít ke ztrátě dat, chybám souborového systému nebo i kompletnímu selhání SSD.

V tomto případě by se selhání SSD dalo označit za středně závažné. SSD se v biosu stále hlásil správným označením i kapacitou, avšak operační systém nenabíhal, uživatelská data byla nedostupná a po připojení SSD k jinému počítači byla partition disku označená jako RAW. Uživatel nejprve využil služeb běžného IT servisu, kde se o obnovu důležitých dat z SSD pokusili čistě softwarovou metodou, se kterou moc dobrého výsledku dosáhnout nešlo.

Hotline
ZÁCHRANA DAT
+420 608 177 773

SSD se poté dostal do našich rukou. Problém byl zřejmý a bylo nejprve nutné z disku vytvořit binární kopii s co nejmenší chybovostí. Toho se dá v podobných případech docílit kombinací více metod čtení a dočítání obsahu SSD. Jedná se převážně o softwarový zásah, ale důležitou roli hraje i specializovaný hardware, který umožní lepší kontrolu nad procesem, než jakou mohl získat běžný IT servis s využitím jim dostupného vybavení. Po dokončení binární kopie obsahu média bylo možné přistoupit k pokusu o rekonstrukci souborového systému a obnově dat z SSD.

Médium: SSD Kingston SUV500/960G
Kapacita: 960 GB
Problém: Selhání paměťových čipů, rozpad souborového systému
Řešení: Korekce chybovosti kombinací více metod, rekonstrukce souborového systému
Výsledek: Většina důležitých dat úspěšně obnovena

Výsledek obnovy dat se neobešel bez chyb, byl však dostatečně kvalitní, většina důležitých souborů a složek z SSD byla obnovena. Zde popsaný problém se týkal SSD Kingston, ale může postihnout SSD jakékoliv značky a kapacity. SSD jsou sice datová média, kde se nic netočí, nevadí jim pád nebo náraz, ale naše každodenní praxe poukazuje na fakt, že se nejedná o nezničitelná datová média. Na rozdíl od pevných disků (HDD) existuje velké množství různých značek, modifikací a specifických technologií SSD. Záchrana dat z SSD je tak v mnohém zcela odlišný obor ve srovnání se záchranou dat z HDD. Pokud podobný problém se selháním SSD postihl i váš počítač, neváhejte se na nás obrátit.