Oprava HDD disku - záchrana dat a obnova dat

Hardwarové vady, softwarové vady, záchrana disku po pádu nebo živelné události, nekompatibilita souborových systémů... Máme dlouholeté zkušenosti se záchranou dat ze všech typů datových médií. Oprava HDD disku.

 
 

Záchrana dat z pevných disků (HDD) všech značek a typů

Obnova dat z pevných disků a externích pevných disků. Starší i nové modely, softwarové i hardwarové problémy. Dlouholeté zkušenosti našich specialistů váš problém se ztrátou dat vyřeší.

 
 

Průvodce obsahem - záchrana dat z HDD:

Co byste měli udělat v případě selhání pevného disku - první důležité kroky

 • Zůstaňte v klidu.
 • Vypněte poškozené zařízení (počítač, NAS …) nebo odpojte externí pevný disk.
 • Nepřipojujte mechanicky poškozený pevný disk (např. po pádu či nárazu) a vyhněte se neodborným pokusům o záchranu dat.
 • Využijte bezplatnou konzultaci, diagnostiku a svoz datových médií.

Záchrana dat z pevných disků a externích pevných disků (stále) tvoří největší objem zakázek v našem oboru. Do technologií a školení našich odborníků investujeme každoročně mnoho prostředků a naše laboratoř tak patří k technologické špičce v oboru záchrany dat z HDD celosvětově. Dlouhodobá úspěšnost se tak pohybuje okolo 90%.

 • Diagnostiku pevných disků a externích pevných disků nabízíme ZDARMA a nezávazně!
 • Záchranu dat z HDD nabízíme pro všechny současné i historické modely, operační systémy i pro všechny druhy zařízení.

Čas jsou peníze a zejména u firemních klientů to může platit dvojnásob. Jsme si toho dobře vědomi a drtivou většinu náhradních dílů nutných k záchraně dat z pevných disků máme skladem. Jsme tak schopni na zakázce začít pracovat i v řádu jednotek hodin a nabídnout expresní řešení.

Orientační ceník, symptomy, příčiny, postupy dle typu poškození pevného disku

Nemohu se dostat ke svým datům, ale vůbec netuším příčinu

U takto neurčitého selhání, kdy problém může být v pevném disku, ale také v samotném počítači (zařízení), je nejlepší využít naši bezplatnou konzultaci a diagnostiku. Neváhejte se na nás obrátit.

Orientační cena: od 1.500 Kč

Selhání pevného disku bez zjevného důvodu, data jsou nedostupná

Pevný disk nebo externí pevný disk zdánlivě funguje normálně, zapne se (zapne motor, datové plotny se točí) data ale vydat nechce. Problém může mít řadu příčin. Pokusíme se příčinu a řešení určit přesněji:

Po připojení se disk zdánlivě chová normálně, zapne se, necvaká

Nejprve zkuste počítač restartovat nebo externí pevný disk odpojit a připojit. Pokud ani pak nejsou data dostupná, je třeba zkontrolovat, zda je pevný disk počítačem správně detekován.

Vidí počítač správnou kapacitu disku a další informace o něm?

Pokud ano, pak se pravděpodobně jedná o selhání souborového systému disku nebo méně až středně závažné selhání povrchu datových ploten a/nebo čtecích hlav disku. Může se také jednat o chybu uživatele, který data omylem smazal nebo disk naformátoval. Ani počítačový virus vyloučit nelze.

Orientační cena: 1.500 - 6.000 Kč.

Pokud ne, disk nezobrazuje správně kapacitu (ukazuje nižší nebo nulovou), disk případně zobrazuje chybně i model, pak se může jednat o selhání elektroniky disku, chybu v servisní oblasti disku nebo selhávající povrch datových ploten a/nebo čtecích hlav.

Orientační cena: 4.000 - 10.000 Kč.
K přesnému určení vady a možností obnovy využijte naši bezplatnou a nezávaznou diagnostiku.

Smazaná data, obnova dat po naformátování

Některá data byla omylem nebo cíleně smazána nebo došlo k naformátování celého disku. Vše ostatní funguje normálně.

Orientační cena: 1.500 - 4.000 Kč
K přesnému určení vady a možností obnovy využijte naši bezplatnou a nezávaznou diagnostiku.
Více o této problematice naleznete zde.

Pevný disk se nezapne

Symptomy:

 • pevný disk nedělá vůbec nic
 • pevný disk se snaží zapnout, motor se pokouší roztočit datové plotny, vydává lehké cvakavé zvuky
 • externí pevný disk se snaží zapnout, vydává lehké cvakavé zvuky, kontrolka disku bliká
 • počítač (operační systém) disk nevidí nebo vidí chybné údaje, špatnou kapacitu a označení

Po zapnutí počítače se pevný disk neroztočí, nefunguje, případně vydává lehké cvakavé zvuky. Externí pevný disk se nezapne, počítač jej detekuje chybně nebo jako neznámé zařízení. Může se jednat o chybu elektroniky disku, “zaseknuté čtecí hlavy” nebo zadřený motor. Zadřený motor je spíš vzácná vada, obvykle je na vině elektronika nebo “zaseknuté čtecí hlavy”. Tento problém se někteří uživatelé pokouší nejprve vyřešit sami, často ale končí neúspěchem a disk poškodí závažněji nebo zničí.

Orientační cena: 4.000 - 15.000 Kč
K přesnému určení vady a možností obnovy využijte naši bezplatnou a nezávaznou diagnostiku.
Více o této problematice naleznete zde.

Pád, náraz, mechanické poškození

Symptomy:

 • disk po zapnutí cvaká, chrčí, vydává neobvyklé zvuky
 • disk po zapnutí vydává jen lehké cvakavé zvuky
 • data jsou zcela nedostupná
 • disk může zobrazovat v systému chybnou nebo i správnou kapacitu, ovšem mechanicky je nefunkční

Jedná se o častý problém u externích pevných disků, ani ostatním pevným diskům se však nevyhýbá. Uvnitř pevného disku je 1-5 datových ploten, které se točí vysokou rychlostí. Dále jsou v disku na každou datovou plotnu 1-2 čtecí (zapisovací) hlavy, tedy celkem až 10 (v běžných, současných pevných discích). Pokud disk utrpí náraz v zapnutém stavu a přestane komunikovat s počítačem, není vhodné jej znovu zapínat. Pakliže disk utrpí náraz (typicky pád) ve vypnutém stavu, pak se čtecí hlavy mohou uvolnit a dostat se na povrch datových ploten. Leckdy se i zdeformují. Pakliže takto poškozený disk zapnete, je reálná šance jej významně až fatálně poškodit a záchrana dat pak může být velmi komplikovaná, leckdy i nemožná. V lepším případě zůstanou čtecí hlavy “zaseknuté” v datových plotnách a motor disku nemá dost síly k roztočení. Toto se většinou děje u přenosných 2,5” disků, které mají slabší motor.

Orientační cena: 8.000 - 15.000 Kč
K přesnému určení vady a možností obnovy využijte naši bezplatnou a nezávaznou diagnostiku.
Více o této problematice naleznete zde.

V disku cvaká, chrčí, vydává neobvyklé zvuky

Symptomy:

 • disk po zapnutí cvaká, chrčí, vydává neobvyklé zvuky
 • data jsou zcela nedostupná
 • disk může zobrazovat v systému chybnou nebo i správnou kapacitu, ovšem data jsou zcela nedostupná

Většinou se jedná o následek pádu nebo nárazu. Někdy však může k selhání dojít samovolně a na vině pak může být výrobní vada. K selhání zpravidla dochází na úrovni datových ploten disku a/nebo čtecích hlav. Ve zhruba 10% případů se pak jedná o chybu elektroniky disku.

Orientační cena: 5.000 - 15.000 Kč
K přesnému určení vady a možností obnovy využijte naši bezplatnou a nezávaznou diagnostiku.
Více informací o možných příčinách

Pevný disk funguje, data jsou však dostupná velice pomalu nebo jen částečně

Symptomy:

 • data jsou dostupná velice pomalu
 • data jsou dostupná jen částečně
 • data jsou občas dostupná, v disku občas cvaká nebo se samovolně vypne

Problém může být v servisní oblasti disku (servisní data disku na datových plotnách), může se jednat o počínající selhávání datových ploten a/nebo čtecích hlav, chyba může také být na straně elektroniky disku. Často se s tímto problémem lze setkat u pevných disků značky Western Digital, SSHD Seagate nebo Toshiba, ale týkat se může i ostatních značek. Pevný disk můžete zkusit připojit na jiném počítači, pokud se však stav nezlepšil, s diskem zbytečně nexperimentujte, může dojít k závažnějšímu poškození. Nabízíme bezplatnou konzultaci, diagnostiku i svoz, neváhejte se na nás obrátit.

Orientační cena: 4.000 - 15.000 Kč
Problém je blíže popsán zde.
K přesnému určení vady a možností obnovy využijte naši bezplatnou a nezávaznou diagnostiku.

Požár, povodeň, záplava

Požár a následné hašení, povodeň nebo záplava neznamenají nutně aboslutní zkázu pro pevný disk a data na něm uložená, je však nezbytné disk po takové události nezapínat. Lidé se občas mylně domnívají, že tělo pevného disku je vzduchotěsné a je v něm vakuum. V drtivé většině běžných pevných disků vzduch je, ba dokonce na disku naleznete nápis “Do not cover breathing hole”, tedy nezakrývejte dýchací otvor. Pod tímto otvorem se nachází filtr, který umožňuje vyrovnávat tlak uvnitř disku. Zároveň však tudy může proniknout voda dovnitř. Vysoká teplota může způsobit deformace. Voda i požár mohou zničit elektroniku disku. Pokud váš disk podobná katastrofa potkala, využijte naši bezplatnou diagnostiku.

Orientační cena: 3.000 - 15.000 Kč
K přesnému určení vady a možností obnovy využijte naši bezplatnou a nezávaznou diagnostiku.

Pevný disk se nezapne, počítač/operační systém o něm neví, případně s chybnými údaji

Na vině může být elektronika disku, selhání čtecích hlav nebo zadřený motor disku.

Elektronika disku (PCB) zajišťuje komunikaci mezi pevným diskem a počítačem. Starší modely mají PCB relativně jednoduché konstrukce, avšak většinou adaptivní ROM. To znamená, že pouhým nahrazením PCB problém vyřešit nelze. Modernější disky mají PCB výrazně komplikovanější a využívají interního šifrování (SED - Self Encrypted Drive), které znemožňuje použít postupy aplikovatelné na starší modely. Tyto moderní disky bývají často perličkou i pro zkušeného specialistu na záchranu dat z HDD.

Neoriginální PCB, respektive ROM disku může být až neřešitelný problém. Občas se uživatel pokusí o obnovu dat sám a PCB promíchá. Někdy pevný disk byl již v servisu IT, který se na záchranu dat nezaměřuje a tak zkoušeli “logické postupy”. Neoriginální PCB může znamenat neřešitelný problém.

Čtecí/zapisovací hlavy disku se zaseknou do magnetických ploten disku. Většinou se tak děje po pádu nebo nárazu, u některých typů 2,5” pevných disků se však jedná o častý problém, kterému pád nepředcházel. Na youtube naleznete videa, jak tento problém vyřešit svépomocí. Pokud však čtecí hlavy/magnetické slidery čtecích hlav již budou zdeformované nebo se do disku během zásahu dostanou nečistoty atd., tak návod na jednoduché řešení může znamenat závažné poškození nebo zničení pevného disku.

Zadřený motor disku je vadou poměrně vzácnou, ale když už k problému dojde, tak se zpravidla jedná o jeden z nejkomplikovanějších zásahů. Je pak zapotřebí do jiného (dárcovského) disku přesunout datové plotny a čtecí hlavy. Datové plotny se při tomto úkonu nesmí vůči sobě vychýlit a samozřejmě nesmí dojít k mechanickému poškození.

Pokud si nejste jisti, využijte naši bezplatnou konzultaci či diagnostiku
Orientační ceník obnovy dat, pokud má disk tyto symptomy

Data po smazání nebo rychlém formátu mohou být obnovitelná

Ve chvíli, kdy dáme operačnímu systému pokyn, aby odstranil nějaké soubory nebo adresáře, tak se u pevného disku (HDD) stane to, že operační systém místo na disku označí jako volné k dalšímu použití, ale data na disku fakticky stále jsou. Po rychlém naformátování disku se děje totéž. Pokud tedy používáte starší pevný disk nebo i moderní pevný disk, avšak s konvenčním způsobem zápisu dat (CMR / PMR) a Váš počítač běží na Windows, Mac OS nebo Linuxu, pak je šance na obnovu takto ztracených dat.

Jiná situace ale může nastat u moderních disků se šindelovým zápisem (SMR). Tyto disky jsou často v externích 2,5” discích a běžný uživatel tak nemá ani ponětí, kam svá data ukládá. Běžný pevný disk s SMR má velmi zjednodušeně řečeno místo na data rozděleno do skupin a každá skupina obsahuje několik stop, které se navzájem překrývají. Číst se dá z každé stopy, ale zapisovat lze jen do vrchní stopy. Pokud se mění data v některé stopě, která je překryta jinou, tak disk musí nejprve změnit obsah všech překryvných stop. Tyto úkony by trvaly velmi dlouho, kdyby je disk měl provádět v reálném čase, proto si je nechává na dobu, kdy nebude mít co jiného na práci. Nazývá se to Disk Managed SMR a tato funkce může znemožnit obnovu smazaných dat, protože smazaná data disk ve volné chvíli přeuspořádá (přepíše) takovým způsobem, aby mohl rychle reagovat na další pokyny operačního systému. Přeskládá si data ve stopách ideálním způsobem a volné místo (smazaná data) jsou tak definitivně fuč.

Podobným způsobem s daty nakládají i SSD, mobilní telefony i některé moderní SD karty. U Flash médií se tato funkce nazývá TRIM.

Možnosti obnovy smazaných dat mohou být dotčeny také souborovým systémem, použitím šifrování dat atd.

Pokud si nejste jisti, využijte naši bezplatnou konzultaci či diagnostiku
Ceník obnovy dat po smazání nebo rychlém formátu datového média

Pád, náraz, mechanické poškození pevného disku. Co se děje uvnitř? Správný postup může zachránit vaše data

Pevné disky (HDD) jsou elektromechanická datová média. Uvnitř disku se nachází 1-5 datových ploten, které se točí vysokou rychlostí - obvykle 5400 nebo 7200 otáček za minutu (u běžných pevných disků v počítačích). Zápis/čtení dat pak zajišťují magnetické hlavy, jenž se pohybují nad rotujícími datovými plotnami. K selhání HDD dochází na více úrovních a zejména v případě možného mechanického poškození je obezřetnost nutná.

Moderní pevné disky mají integrovaný určitý stupeň ochrany proti nárazu a disk v zapnutém stavu se snaží při nárazu čtecí hlavy “zaparkovat” na bezpečné místo mimo oblast s uživatelskými daty (mimo datové plotny). Při náhlém pádu nebo silnějším nárazu se mu to ale nemusí povést a následky pak mohou být vážné. Čtecí hlavy se někdy zcela zdeformují, dostanou se do neobvyklých poloh, “zaseknou” se na datových plotnách… Prohlédněte si fotogalerii níže v článku pro lepší představu.

Každá datová plotna má na povrchu tenkou vrstvu magnetického materiálu, do kterého čtecí/zapisovací hlavy ukládají jedničky a nuly, jenž tvoří uživatelská data. Každá čtecí hlava pak má magnetický slider (kluzák, posuvník), který nad rychle rotujícími datovými plotnami levituje v těsné blízkosti.

Při pádu nebo nárazu pak dojde ke kontaktu rotujících magnetických ploten a magnetických sliderů. Záleží na síle nárazu, úhlu, ze kterého náraz přišel a štěstí/smůle uživatele. Již při tomto incidentu mohou být datové plotny vážně poškozené. Téměř vždy má uživatel tendenci disk zapnout a dostat se ke svým datům. Jeden pokus stačí. Jsou data nedostupná? V disku cvaká nebo chrčí? Kontaktujte nás. Dalšími pokusy dochází k rozsáhlejší degradaci a někdy totálnímu zničení datových ploten - rozmělnění tenké magnetické vrstvy na prach. Možná za pár set nebo tisíc let by nanoboti dokázali toto “puzzle” poskládat zpět v uživatelská data, v současnosti ale potřebné technologie chybí. Disk po mechanickém poškození nezapínejte a využijte naši bezplatnou diagnostiku. Během diagnostiky disk otevřeme a provedeme vizuální kontrolu stavu datových ploten a čtecích hlav. Podle výsledku dojde k určení správného dalšího postupu.

Pokud jste disk po mechanickém poškození zapli a data jsou dostupná, pak všechna data okamžitě zálohujte a následně proveďte kontrolu disku vhodným softwarem. Stávají se i případy, kdy se uživateli k datům podaří dostat, ale disk selže následně. Disk již znova nezapínejte a využijte naši bezplatnou diagnostiku.

Využijte naši bezplatnou konzultaci či diagnostiku
Ceník obnovy dat po mechanickém poškození pevného disku

Pevný disk funguje, data jsou však dostupná velice pomalu nebo jen částečně - správným postupem zachráníte cenná data

Problém může být v servisní oblasti disku, kde jsou uložena servisní data, která disk nezbytně potřebuje pro správnou funkci. Jedná se o data uložená na datových plotnách, avšak mimo oblast s uživatelskými daty. Může se jednat o počínající selhávání datových ploten a/nebo čtecích hlav, kdy tato vada obvykle souvisí s vadami v servisní oblasti. Chyba může také být na straně elektroniky disku.

Častými pacienty s těmito symptomy jsou pevné disky značky Western Digital, zejména pak externí pevné disky. Disku začne selhávat povrch datových ploten a/nebo čtecí hlavy. Disk začíná chybně komunikovat s počítačem a do cesty mu dále vstupuje jeho elektronika, která komunikaci s počítačem zajišťuje. Jedná se o připojení pomocí USB rozhraní, které má z pohledu obnovy dat omezenější možnosti komunikace, než SATA rozhraní. Diagnostika a případné řešení problému pak obvykle spočívá ve vyřazení USB rozhraní, adaptaci elektroniky na SATA rozhraní, provedení zásahů do ROM (čip na elektronice disku) a servisní oblasti a následném pokusu o extrakci dat. Často se stává, že již došlo k selhání jedné nebo více čtecích hlav (externí pevné disky WD mají obvykle 2-10 čtecích hlav). Pokud to disk umožní, tak se nejprve vykopíruje obsah dostupný funkčními čtecími hlavami, poté se čtecí hlavy vymění a dojde k pokusu o vykopírování zbytku dat.

Moderní pevné disky jsou navíc často s typem zápisu SMR (šindelový zápis) a mívají šifrovanou interní komunikaci (SED - Self Encrypted Drive). Obě tyto funkce mohou značně ovlivnit možnosti záchrany dat a disky mohou být náchylnější k poškození vlivem neodborných pokusů o záchranu dat. Například disk, kterému selže tzv. 2nd level translator se může jevit jako zcela prázdný, přestože na něm všechna data stále jsou.

Dříve zejména v laptopech hojně používané SSDH disky značek Seagate a Toshiba mohou také způsobit problém s podobnými symptomy. SSHD disky jsou hybridní disky, které mají malou část (obvykle 8GB) tvořenou SSD úložištěm a hlavní datovou část pak tvoří klasický HDD. SSD úložiště slouží pro práci s nejčastěji používanými daty a za určitých okolností mohou být přístupná pouze tato data.

Pevné disky všech značek se mohou dostat do stavu, kdy se spustí zdánlivě normálně, ale vinou počínajícího selhávání datových ploten a /nebo čtecích hlav se dostanou do stavu, kdy umožňují jen omezený přístup k datům. Pakliže se setkáte s podobným problémem, pak doporučujeme využít naši bezplatnou diagnostiku a předejít tak rozsáhlejším problémům.

Využijte naši bezplatnou konzultaci či diagnostiku
Ceník obnovy dat - pomalý nebo omezený přístup k datům

Jedná se o velmi citlivá data? Uzavřeme dohodu o mlčenlivosti

Mlčenlivost a práce s daty jako s důvěrnými je u nás absolutní samozřejmostí. Pokud to však povaha zakázky vyžaduje, či zkrátka chcete mít mlčenlivost garantovanou smluvně, neváhejte požádat o smlouvu o mlčenlivosti.

Máte data pojištěná? Vystavíme vám potvrzení pro pojišťovnu

Máte vaše data pojištěná? Před potvrzením objednávky vám vyhotovíme „potvrzení o závadě“, na základě kterého si necháte pojišťovnou schválit náklady na záchranu dat a až poté objednávku potvrdíte.

Konzultace
nezávazná diagnostika
bezplatný svoz

Chybná hodnota
Chybná hodnota
Chybná hodnota
Chybná hodnota

Přejete si zajistit bezplatný svoz? Zadejte prosím adresu. Předem vás budeme kontaktovat.

Invalid Input
Invalid Input

Z našeho blogu

Kontakt

EXALAB Data Recovery
Microshop s.r.o.
Pod Marjánkou 4
169 00 Praha 6
Česká Republika

Otevírací doba:
Pondělí–čtvrtek
9:00–19:00
Pátek
9:00–17:30
po dohodě možno i jinak

Hotline: +420 608 177 773
Kancelář: +420 233 357 122
E-mail: info@exalab.cz

Kontakt

Hotline: +420 608 177 773
Kancelář: +420 233 357 122
E-mail: info@exalab.cz

Otevírací doba:
Pondělí–čtvrtek
9:00–19:00
Pátek 9:00–17:30
po dohodě možno i jinak

EXALAB Data Recovery
Microshop s.r.o.
Pod Marjánkou 4
169 00 Praha 6
Česká Republika